Cestovní ruch animátor

Podstrany:

Vize a Mise Učební plán CR Odborná praxe Doplňkové certifikáty Garanti výuky

Proč studovat cestovní ruch?

• Získáte možnost cestovat
• Poznáte cizí země a jiné kultury
• Naučíte se jazyky
• Perspektivní obor
• Uživíte se kdekoliv

Myslíte, že spojení idylického prostředí přímořské lokality a plnění pracovních povinností není možné? Spojte své zaměstnání s pobytem ve středomoří!

Tuto syntézu je možné uskutečnit, pokud vystudujete jeden z nejmodernějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů, a to je cestovní ruch. Uplatníte se na pozici Animátor cestovního ruchu! A právě takové specialisty připravujeme - náš absolvent je člověk vybavený jak teoretickými, tak praktickými znalostmi. Animátor v sobě pojí dobrého psychologa, řečníka, ale také člověka silného po stránce fyzické, člověka kreativního, připraveného řešit problémy klientů, ale také jim být dobrým a zábavným společníkem. Všechny tyto dovednosti si studenti osvojí v jednotlivých odborných předmětech.

Naše škola Vás připraví i na další pozice odborníků cestovního ruchu, jakou jsou manažerské pozice v cestovních agenturách, rekreačních střediscích, institucích státní správy (správy národních parků, rekreačních oblastí, na krajských úřadech, odděleních regionálního rozvoje, krajských informačních centrech cestovního ruchu, v poradenských a konzultačních firmách apod).

Cestovní ruch!Co mají tyto pozice společného? Potřebu znalosti cizích jazyků, právě proto je výuce jazyků věnována zvýšená pozornost. Nejde ale jen o akademickou znalost cizího jazyka, ale potřeba praktického využití a schopnosti komunikace, které vzhledem k budoucímu použití mají při výuce prioritu. Naši studenti pravidelně vykazují vysoké procento úspěšnosti při skládání maturitní zkoušky z cizího jazyka. Spolupracujeme s jazykovou školou Eufrat, která je oficiálním autorizovaným centrem zkoušek Cambridge English Language Assessment . Studenti si zadarmo mohou vyzkoušet jazykové zkoušky, a poté absolvovat řádnou zkoušku. Odměnou je na trhu práce velmi žádaný certifikát o úspěšném složení Cambridgské zkoušky.

Cestovní ruch představuje perspektivní obor, který se promítá nejen do oblasti ekonomiky, ale i dopravy, životního prostředí, regionálního rozvoje a samozřejmě i do individuálních možností trávení volného času. Díky tomu mají studenti tohoto oboru velmi široké možnosti uplatnění.

 

 

Charakteristika oboru

Typ Studia            

Maturita              Počet let studia     Praxe v zahraničí  Elektronické materiály
Denní Ano 4 Ano Ano
Školné: 22.000 Kč/rok - informace o platbě viz školné

Studenti jsou připravováni na pozice specialistů cestovního ruchu: průvodce CR, pracovník cestovní kanceláře, místní zástupce cestovní kanceláře, pracovník turistického informačního centra, vedoucí pracovník turistického informačního centra, vedoucí zájezdu, samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury, pobytový delegát, produktový manager a prodejce služeb v cestovním ruchu. Pro pozice animátora jsou studenti připravováni na funkce sportovního animátora, animátora pro děti, fitness animátora a animátora netradičních her

Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků (žák si může vybrat z anglického, německého, francouzského a ruského jazyka). Během studia mohou žáci získat osvědčení Průvodce cestovního ruchusložit Cambridgskou zkoušku -nejrozšířenější mezinárodně uznávané zkouška z anglického jazyka.

Student získá základy znalosti ekonomiky a marketingu, účetnictví, informatiky, techniky služeb cestovního ruchu, průvodcovských služeb. Jedním ze stěžejních předmětů, který studenta připraví na pozici animátora, jsou Praktická cvičení ( biologie člověka, základy sportů a her, asertivita, verbální a neverbální komunikace, motivace klienta, etiketa), kde žák získává a osvojuje si potřebné znalosti a dovednosti pro práci s klientem. V rámci praktických cvičení žáci vyjíždějí na studijní pobyty, a to i do zahraničí.

Studium tohoto čtyřletého oboru je zakončeno maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolventi se uplatní v nejrůznějších zařízeních cestovního ruchu – cestovní kanceláři, cestovní agentuře, v informačních centrech – jako průvodci cestovního ruchu, delegáti a animátoři, po absolvování praxe podle živnostenského zákona i jako podnikatel v oblasti služeb cestovního ruchu. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Hotelová škola stmeluje


6Července2018

8.7.2018

Praxe Morava 2018 - Cestovní ruch

V rámci letních praxí oboru Cestovní ruch absolvovali žáci 2. ročníku Průvodcovskou exkurzi po Jižní Moravě.

Číst více...
19Června2018

19.6.2018

Olympiáda 2018

Dne 15. 6. 2018 se v naší škole uskutečnil druhý ročník Letních Olympijských Her. Každá třída si vylosovala jednu zemi, kterou měla za úkol reprezentovat sportovně a zároveň představit z pohledu geografie a gastronomie.

Číst více...
5Června2018

5.6.2018

Turistický kurz 2018

Začátkem června 2018 absolvovali žáci 2. ročníku oboru Cestovní ruch Turistický kurz nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem v nádherné přírodě brdských lesů.

Číst více...
29Května2018

29.5.2018

Kurz vaření v Itálii

Ve dnech 12. – 20. května se studenti 1., 2. a 3. ročníku zúčastnili praktického zájezdu do Itálie.

Číst více...
27Dubna2018

27.4.2018

Poslední zvonění

Veselé ráno s našimi maturanty před školou :-)

Číst více...
22Dubna2018

22.4.2018

Exkurze do Plzeňského Prazdroje

Studentská zpráva z návštěvy pivovaru.

Exkurze do Plzeňského Prazdroje

Číst více...
8Března2018

8.3.2018

Skvělé umístění studentů v soutěži digitální gramotnosti

Národní soutěž digitální gramotnosti - máme bronz!
Naši studenti se zúčastnili od listopadu 2017 do ledna 2018 Národní soutěže digitální gramotnosti vyhlášené Českou společností pro kybernetiku a informatiku. Celorepublikového klání jsme se nijak nezalekli, přestože AHCR v té době ještě nebyla akreditovaným testovacím střediskem ECDL ani dva roky.

ECDL - digitální gramotnost

Číst více...
12Ledna2018

12.1.2018

Lyžařský kurz 2018

Ve druhém lednovém týdnu absolvovali žáci 1. ročníku oboru Cestovní ruch v rámci svého školního vzdělávacího programu povinný Lyžařský výcvikový kurz. Letos se uskutečnil v Mariánských Lázních.

Lyžařský kurz 2018

Číst více...

 HOTELOVÁ ŠKOLA PLZEŇ

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu vypisuje studijní obory Cestovní ruch,  Hotelnictví, Kuchař - číšník a Podnikání