Cestovní ruch animátor

Podstrany:

Vize a Mise Učební plán CR Odborná praxe Doplňkové certifikáty Garanti výuky

Proč studovat cestovní ruch?

• Získáte možnost cestovat
• Poznáte cizí země a jiné kultury
• Naučíte se jazyky
• Perspektivní obor
• Uživíte se kdekoliv

Myslíte, že spojení idylického prostředí přímořské lokality a plnění pracovních povinností není možné? Spojte své zaměstnání s pobytem ve středomoří!

Tuto syntézu je možné uskutečnit, pokud vystudujete jeden z nejmodernějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů, a to je cestovní ruch. Uplatníte se na pozici Animátor cestovního ruchu! A právě takové specialisty připravujeme - náš absolvent je člověk vybavený jak teoretickými, tak praktickými znalostmi. Animátor v sobě pojí dobrého psychologa, řečníka, ale také člověka silného po stránce fyzické, člověka kreativního, připraveného řešit problémy klientů, ale také jim být dobrým a zábavným společníkem. Všechny tyto dovednosti si studenti osvojí v jednotlivých odborných předmětech.

Naše škola Vás připraví i na další pozice odborníků cestovního ruchu, jakou jsou manažerské pozice v cestovních agenturách, rekreačních střediscích, institucích státní správy (správy národních parků, rekreačních oblastí, na krajských úřadech, odděleních regionálního rozvoje, krajských informačních centrech cestovního ruchu, v poradenských a konzultačních firmách apod).

Cestovní ruch!Co mají tyto pozice společného? Potřebu znalosti cizích jazyků, právě proto je výuce jazyků věnována zvýšená pozornost. Nejde ale jen o akademickou znalost cizího jazyka, ale potřeba praktického využití a schopnosti komunikace, které vzhledem k budoucímu použití mají při výuce prioritu. Naši studenti pravidelně vykazují vysoké procento úspěšnosti při skládání maturitní zkoušky z cizího jazyka. Spolupracujeme s jazykovou školou Eufrat, která je oficiálním autorizovaným centrem zkoušek Cambridge English Language Assessment . Studenti si zadarmo mohou vyzkoušet jazykové zkoušky, a poté absolvovat řádnou zkoušku. Odměnou je na trhu práce velmi žádaný certifikát o úspěšném složení Cambridgské zkoušky.

Cestovní ruch představuje perspektivní obor, který se promítá nejen do oblasti ekonomiky, ale i dopravy, životního prostředí, regionálního rozvoje a samozřejmě i do individuálních možností trávení volného času. Díky tomu mají studenti tohoto oboru velmi široké možnosti uplatnění.

 

 

Charakteristika oboru

Typ Studia            

Maturita              Počet let studia     Praxe v zahraničí  Elektronické materiály
Denní Ano 4 Ano Ano
Školné: 22.000 Kč/rok - informace o platbě viz školné

Studenti jsou připravováni na pozice specialistů cestovního ruchu: průvodce CR, pracovník cestovní kanceláře, místní zástupce cestovní kanceláře, pracovník turistického informačního centra, vedoucí pracovník turistického informačního centra, vedoucí zájezdu, samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury, pobytový delegát, produktový manager a prodejce služeb v cestovním ruchu. Pro pozice animátora jsou studenti připravováni na funkce sportovního animátora, animátora pro děti, fitness animátora a animátora netradičních her

Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků (žák si může vybrat z anglického, německého, francouzského a ruského jazyka). Během studia mohou žáci získat osvědčení Průvodce cestovního ruchusložit Cambridgskou zkoušku -nejrozšířenější mezinárodně uznávané zkouška z anglického jazyka.

Student získá základy znalosti ekonomiky a marketingu, účetnictví, informatiky, techniky služeb cestovního ruchu, průvodcovských služeb. Jedním ze stěžejních předmětů, který studenta připraví na pozici animátora, jsou Praktická cvičení ( biologie člověka, základy sportů a her, asertivita, verbální a neverbální komunikace, motivace klienta, etiketa), kde žák získává a osvojuje si potřebné znalosti a dovednosti pro práci s klientem. V rámci praktických cvičení žáci vyjíždějí na studijní pobyty, a to i do zahraničí.

Studium tohoto čtyřletého oboru je zakončeno maturitní zkouškou a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolventi se uplatní v nejrůznějších zařízeních cestovního ruchu – cestovní kanceláři, cestovní agentuře, v informačních centrech – jako průvodci cestovního ruchu, delegáti a animátoři, po absolvování praxe podle živnostenského zákona i jako podnikatel v oblasti služeb cestovního ruchu. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Hotelová škola stmeluje


15List2018

20.11.2018

Školou se prohnal Halloween

Dne 31.10. jsme na naší škole uspořádali oslavu slavného amerického svátku, a to Halloween. Žákyně třídy CR1 hrůzostrašně vyzdobily třídy a celou školu lebkami, pavouky, duchy, dýněmi a krví.

Číst více...
6Července2018

8.7.2018

Praxe Morava 2018 - Cestovní ruch

V rámci letních praxí oboru Cestovní ruch absolvovali žáci 2. ročníku Průvodcovskou exkurzi po Jižní Moravě.

Číst více...
19Června2018

19.6.2018

Olympiáda 2018

Dne 15. 6. 2018 se v naší škole uskutečnil druhý ročník Letních Olympijských Her. Každá třída si vylosovala jednu zemi, kterou měla za úkol reprezentovat sportovně a zároveň představit z pohledu geografie a gastronomie.

Číst více...
5Června2018

5.6.2018

Turistický kurz 2018

Začátkem června 2018 absolvovali žáci 2. ročníku oboru Cestovní ruch Turistický kurz nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem v nádherné přírodě brdských lesů.

Číst více...
29Května2018

29.5.2018

Kurz vaření v Itálii

Ve dnech 12. – 20. května se studenti 1., 2. a 3. ročníku zúčastnili praktického zájezdu do Itálie.

Číst více...
27Dubna2018

27.4.2018

Poslední zvonění

Veselé ráno s našimi maturanty před školou :-)

Číst více...
22Dubna2018

22.4.2018

Exkurze do Plzeňského Prazdroje

Studentská zpráva z návštěvy pivovaru.

Exkurze do Plzeňského Prazdroje

Číst více...
8Března2018

8.3.2018

Skvělé umístění studentů v soutěži digitální gramotnosti

Národní soutěž digitální gramotnosti - máme bronz!
Naši studenti se zúčastnili od listopadu 2017 do ledna 2018 Národní soutěže digitální gramotnosti vyhlášené Českou společností pro kybernetiku a informatiku. Celorepublikového klání jsme se nijak nezalekli, přestože AHCR v té době ještě nebyla akreditovaným testovacím střediskem ECDL ani dva roky.

ECDL - digitální gramotnost

Číst více...

 HOTELOVÁ ŠKOLA PLZEŇ

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu vypisuje studijní obory Cestovní ruch,  Hotelnictví, Kuchař - číšník a Podnikání