Formuláře Školní jídelny

Zde najdete formuláře k přihláškám a odhláškám ke stravování:

Přihláška:

Před zahájením stravování v naší ŠJ je nutné strávníka zaevidovat do našeho systému. K evidenci potřebujeme vyplněnou a podepsanou přihlášku se základními údaji o strávníkovi a jeho zákonném zástupci.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravě doneste osobně do kanceláře školní jídelny nebo zašlete scanem na email: jidelna@hotelovka-plzen.cz

Při osobní návštěvě následně nahrajete stravné na Plzeňskou kartu (zdarma) nebo zakoupíte čip (150Kč).

Přihláška

Odhláška:

V případě ukončení stravování v naší ŠJ je k řádnému ukončení nutné, aby strávník odevzal odhlášku ke stravování. V případě neukončení prostřednictvím odhlášky probíhá nadále strávníkovi přihlašování stravy na následující období! Odhlášku můžete vyplnit a podepsanou donést do kanceláře školní jídelny nebo zaslat nascanovanou emailem na jidelna@hotelovka-plzen.cz

Přihláška

Spolu s odhláškou je také důležité odevzdat zakoupený čip (V případě, že ho strávník měl zakoupen). Částka za řádně odevzdaný a neponičený čip je 100Kč.

Aktuality a akce školy

Příměstské tábory 2021

Naše studentky a studenti oboru Cestovní ruch-animátor se zúčastnili příměstských táborů konaných na naší škole jako animátoři v rámci své studijní praxe. Příměstské tábory se ...

27. 7. 2021


Závěrečné zkoušky

Na přelomu června a července skládali studenti závěrečných ročníků oboru kuchař-číšník ústní a praktické ...

6. 7. 2021


Zakončení školního roku

Na závěr letošního školního roku se uskutečnily výlety s třídními učiteli a školní výlet do Škodalandu v Plzni. V pondělí 28. června se různé třídy účastnily výletů na ...

1. 7. 2021


Předávání vysvědčení

Dne 30. června se bude předávat studentům vysvědčení. Tento rok byl jak pro studenty, tak pro učitele a zaměstnance školy velmi náročný, proto bychom jim ...

25. 6. 2021


Soutěž pro studenty -…

Naše škola si na prázdniny přichystala soutěž pro studenty s tématem "Léto 2021." Vyfoťte maximálně tři snímky krajiny, kterou jste ...

24. 6. 2021


Olympiáda AHCR 2021

Dne 18.6. se na naší škole uskutečnila školní olympiáda, při které jednotlivé třídy i učitelský sbor bojovaly o ...

21. 6. 2021


Přednáška Nový Zéland

Dnes v 18:00 proběhne online přednáška prostřednictvím platformy ZOOM. Účastníci se dozví mnoho zajímavých informací od ...

16. 6. 2021


Druhé kolo přijímacího…

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 Na základě § 59, § 60 odst. 1 ...

3. 6. 2021


Návrat studentů do školy

Dne 24.5. bylo umožněno studentům středních škole vrátit se k prezenčnímu studiu. Výuka se rozběhla v plném proudu, což byla po téměř roce ...

6. 6. 2021