Formuláře Školní jídelny

Zde najdete formuláře k přihláškám a odhláškám ke stravování:

Přihláška:

Před zahájením stravování v naší ŠJ je nutné strávníka zaevidovat do našeho systému. K evidenci potřebujeme vyplněnou a podepsanou přihlášku se základními údaji o strávníkovi a jeho zákonném zástupci.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravě doneste osobně do kanceláře školní jídelny nebo zašlete scanem na email: jidelna@hotelovka-plzen.cz

Při osobní návštěvě následně nahrajete stravné na Plzeňskou kartu (zdarma) nebo zakoupíte čip (150Kč).

Přihláška

Odhláška:

V případě ukončení stravování v naší ŠJ je k řádnému ukončení nutné, aby strávník odevzal odhlášku ke stravování. V případě neukončení prostřednictvím odhlášky probíhá nadále strávníkovi přihlašování stravy na následující období! Odhlášku můžete vyplnit a podepsanou donést do kanceláře školní jídelny nebo zaslat nascanovanou emailem na jidelna@hotelovka-plzen.cz

Přihláška

Spolu s odhláškou je také důležité odevzdat zakoupený čip (V případě, že ho strávník měl zakoupen). Částka za řádně odevzdaný a neponičený čip je 100Kč.

Aktuality a akce školy

Svatomartinská husa

Milí rodiče, vážení studenti! 11. 11. proběhne v salonku školní jídelny tradiční podzimní gastronomická slavnost a to ...

dnes


Evropský den jazyků 2021

Dne 20.9.2021 se zúčastnily třídy HC3, HC4 a CR4 Evropského dne jazyků v Plzni. Studenti se zúčastnili jak anglického, tak německých seminářů. ...

5. 10. 2021


Naučná stezka Vodní hamr…

Na čtvrtek 30. září připravili žáci 2. a 3. ročníku cestovního ruchu program pro 51. MŠ a MŠ Malý Svět u Vodního hamru ...

4. 10. 2021


Burza učebnic

Dne 21. 9. 2021 v 7:10 – 7:50 poskytne škola prostory pro burzu učebnic. Účast je dobrovolná. Pro ty, kteří budou chtít prodat/koupit své učebnice, ...

18. 9. 2021


První zářijový týden

První zářijový týden v novém školním roce se nesl ve znamení kurzů a exkurzí. Studenti prvních ročníků zahájili ...

5. 9. 2021


Studenti na letních…

V létě letošního roku naši studenti 2. a 3. ročníku vykonávali či stále vykonávají praxi v různých českých i zahraničních resortech, která je pro ně možná díky spolupráci ...

25. 8. 2021


Kurzy v září

V září 2021 čekají na naše studenty dva kurzy, kurz adaptační a kurz turisticko-vodácký. Adaptační kurz je určen pro studenty 1. ...

16. 8. 2021


Novinky ve škole

Prázdniny jsou doba, která díky nepřítomnosti studentů ve škole umožňuje provádět různé opravy a vylepšení. Na tom se nic ...

9. 8. 2021


Příměstské tábory 2021

Naše studentky a studenti oboru Cestovní ruch-animátor se zúčastnili příměstských táborů konaných na naší škole jako animátoři v rámci své studijní praxe. Příměstské tábory se ...

27. 7. 2021