Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Maturitní zkoušky 2020

Informace k jarnímu termínu maturitních zkoušek (MZ) 2020

 

Přihláška na maturitní zkoušku a volitelný předmět je do 25. listopadu 2019

(Nejzazší termín je 2. 12. 2019 – uzávěrka – přihláška nebude zkontrolována)

 

Žáci obdrží výpisy z přihlášky k MZ nejpozději do 18. prosince 2019

Podepsaný protokol výpisu z přihlášky k MZ odevzdají žáci též nejpozději do 20. prosince 2019

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určilo konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 na středu 8. dubna 2020 a čtvrtek 30. dubna 2020 a na pracovní dny v období od 4. května 2020 do 6. května 2020.

 

Časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací v jarním zkušebním období (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2020.

 

Praktické maturitní zkoušky se budou konat v Akademii hotelnictví a cestovního ruchu, Nade Mží 1, 318 00 Plzeň 15. – 24. května 2020.

Rozpis zkoušek bude zveřejněn na začátku dubna 2020.

 

Ústní zkoušky společné a profilové části MZ se budou konat v Akademii hotelnictví a cestovního ruchu, Nade Mží 1, 318 00 Plzeň 18. – 22. května 2020.

Přesné rozpisy ústních zkoušek budou zveřejněny na stránkách školy v květnu 2020.

Termíny zkoušek mohou být  upraveny v souladu se školskou legislativou.

Zpracovávám...
Napište nám