Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Opravné zkoušky, dokončení klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2014/15

KOMISIONÁLNÍ OPRAVNÉ ZKOUŠKY, DOKONČENÍ KLASIFIKACE
ZA 2. POLOLETÍ ŠK. ROKU 2014/15


Zkoušky budou probíhat dle rozpisu v termínu od 24. – 31. 8. 2015.

Pokud se žák nebude moci ke zkoušce dostavit ze zdravotních důvodů, oznámí to neprodleně ZŘŠ PhDr. M. Turníkové a nejpozději do 3 dnů doručí škole písemné vyjádření od lékaře.

 

V Plzni 1. srpna 2015 PhDr. Margit Turníková


zástupkyně ředitelky školy

Zpracovávám...
Napište nám