Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

PD: Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro Podnikání denní 2020/2021

Vážení uchazeči o studium, dovolte mi, abych Vás seznámila s

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

NA AKADEMII HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

obor PODNIKÁNÍ DENNÍ:

 

Přijati byli uchazeči s evidenčními čísly:

3942020

3962020

3982020

3952020

3992020

3932020

3972020Toto vyhlášení má stejné právní účinky jako rozhodnutí o přijetí.

 

ODVOLÁNÍ

Uchazeči, kteří v seznamu uvedeni nejsou, nebyli ke studiu přijati a obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Den následující po doručení rozhodnutí o nepřijetí začíná běžet 3denní lhůta na odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Plzeňského kraje u ředitelky školy.

 

SMLOUVA O STUDIU

K nástupu do studia je nutné podepsat smlouvu o studiu. Smlouvu o studiu podepisuje pouze uchazeč.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud uchazeč podepíše smlouvu o studiu, a potom se rozhodne na školu nenastoupit, bude stále uchazeč evidován jako student s povinností platit školné. V tomto případě nedojde k automatickému ukončení studia školou a je nutné písemně ukončit studium.

 

 

DALŠÍ DOKUMENTY NUTNÉ K NÁSTUPU KE STUDIU

Nejpozději v den nástupu musí uchazeč odevzdat výuční list (originál nebo úředně ověřenou kopii).

 

V Plzni dne 29. června 2020

                                                                                                          Mgr. Jana Linhartová

                                                                                                          ředitelka školy

 

Aktuality a akce školy

Informace pro nové žáky…

Vážení studenti, pomalu se blíží začátek nového školního roku. Ten společně zahájíte již poslední ...

5. 8. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Podnikání (distanční studium). Příjem přihlášek ke ...

2. 7. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Podnikání (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu ...

2. 7. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Hotelnictví (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu bude ...

2. 7. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Cestovní ruch (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu bude ...

2. 7. 2020


Jak jsme v době…

16. června 2020 v 7.45 jsme se se žáky prvních a druhých ročníků sešli u vstupu do haly Hlavního nádraží v Plzni. V 8.00 jsme nastoupili do ...

1. 7. 2020


NP: Výsledky 2. kola…

Vážení uchazeči o studium, dovolte mi, abych Vás seznámila s VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA AKADEMII HOTELNICTVÍ A ...

29. 6. 2020


PD: Výsledky 2. kola…

Vážení uchazeči o studium, dovolte mi, abych Vás seznámila s VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA AKADEMII HOTELNICTVÍ A ...

29. 6. 2020


2. kolo přijímacího…

Dne 17. 6. 2020 bylo vypsáno 2. kolo přijímacího řízení pro obor Cestovní ruch (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu ...

17. 6. 2020


Historie aktualit