Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Plán práce na měsíc červen 2018

I v posledním měsíci školního roku se na naší škole koná celá řada akcí. Podívejte se!

1. 6.              Písemná závěrečná zkouška - KČ3, NSK
                     Turistický kurz – Rožmitál pod Třemšínem RS Sobenský rybník, třídy HC2, CR2 (CR)
6. 6.              Předávání maturitních vysvědčení HC4
4. – 8. 6.       Praktická závěrečná zkouška – KČ3, NSK
11. 6.            Exkurze do Prahy - Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště, Václavské náměstí - třída HC1
14. 6.            Třídní výlet HC2 – Škoda park Doudlevce
                     Třídní výlet HC3 – Starý Plzenec, Radyně

                     Třídní výlet CR2 – laser game na Slovanech                  
15. 6.            Asijská olympiáda mládeže AHCR
19. 6.            Ústní závěrečné zkoušky - KČ3, NSK
18. – 28. 6.   Praxe SVK, MŠ Malý svět CR1, HC1 (obor CR)
26. 6.            Pedagogická rada za 2. pololetí šk. roku
30. 06.          Brno – praxe – 2. roč. CR

 

Poznámky: a) Uzávěrka klasifikace za 2. pol. - 25. 6. 2018 pro všechny třídy

Zpracovávám...
Napište nám