Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Plán práce na měsíc duben 2018

Nahlédněte do aktivit naší školy, které nás čekají v dubnu.

 

4. 4. 14,30 – 17,00 Konzultační hodiny pro rodiče
11. 4. Písemná maturitní zkouška z českého jazyka
12. 4. 8,00 Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (1. termín 1. kola)
16. 4. 8,00 Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky (2. termín 1. kola)
18. 4. Exkurze Prazdroj – třídy KČ2 a HC1
19. – 20. 4. Praktická maturitní zkouška - Hotelnictví a Cestovní ruch
19. 4. Akce Den Země v Božkově, vybraní žáci HC2
24. 4. Obhajoba a provedení praktické MZK – HC4, Hotelnictví
          Praktická maturitní zkouška Podnikání – NP3
          Prohlídka historického centra Plzně v Nj a Aj - třída HC1
25. 4. Pedagogická rada maturitní třídy HC4, NP3
26. 4. Obhajoba a provedení praktické MZK – HC4, Cestovní ruch

Poznámky: a) Uzávěrka klasifikace HC4, NP3 do 23. 4. 2018
                   b) Vydávání vysvědčení HC4 – 30. 4.

 

Zpracovávám...
Napište nám