Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Plán školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019
I. pololetí: 03. 09. 2018 – 31. 01. 2019
II. pololetí: 01. 02. 2019 – 28. 06. 2019

Konzultační dny pro rodiče
Zahajovací TA, jen pro 1. ročníky: 13. 09. od 16,00
Podzimní: 23. 11. od 14,30 – 17,00
Jarní: 04. 04. od 14,30 – 17,00

Den otevřených dveří
Říjen: 18. 10. (10.00 – 17.00)
Listopad: 08. 11. (10.00 – 17.00)
Prosinec: 14. 12. (10.00 – 15.00)
Leden: 10. 01. (13.00 – 16.00)
Únor: 14. 02. (13.00 – 16.00)

Prázdniny
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: 22. 12. 2018 - 02. 01. 2019
Jednodenní pololetní prázdniny: 01. 02. 2019
Jarní prázdniny: 25. 02. – 03. 03. 2019
Velikonoční prázdniny: 18. 04. 2019
Hlavní prázdniny: 01. 07. - 30. 08. 2019

I. pololetí
Zahájení výuky: 03. 09. 2018 od 8.00 hod
Distanční studium zahajuje výuku: 25. 9. 1. a 3. r., 26. 09. 2. r. od 8.00 (konzultace)
Pedagogická rada za 1. čtvrtletí: 19. 11. 2018
Uzávěrka klasifikace za 1. pololetí: 24. 01. 2019
Klasifikační ped. rada za 1. pol: 28. 01. 2019

Dodatečné a opravné maturitní zkoušky za šk. rok 2017/18
Společná část MZK: 03. - 07. 09. 2018 ve spádové škole
Praktická zkouška: 06. – 07. 09. 2018
Profilová část MZK: 12. 09. 2018 od 8.00 hod.

Dodatečné a opravné závěrečné zkoušky za šk. rok 2017/18
Písemná práce: 05. 09. 2018 od 8.00
Ústní zkouška: 06. 09. 2018 od 9.00

II. pololetí
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí: 25. 03. 2019
Uzávěrka klasifikace za 2. pololetí: 20. 06. 2019
Klasifikační pedagogická rada 2. pol: 24. 06. 2019

Maturitní zkoušky
Přihláška k MZK a volitelný předmět: do 26. 11. 2018
Uzavření klasifikace HC4 a NP3 za 2. pololetí: 23. 04. 2019
Pedagogická rada: 24. 04. 2019
Vydávání vysvědčení: 30. 04. 2019
Praktická zkouška: Hotelnictví, Cestovní ruch 16. - 17. 4. 2018
Obhajoba a provedení: 23.a 24. 04. CR, 25. 04. H,
Podnikání 24. 04. 2019
Písemné práce a didaktické testy společné části: 02. - 15. 05. 2019
Profilová část a ústní část společné MZK: 20. – 24. 05. 2019

Závěrečné zkoušky
Losování témat SOP: 04. 03. 2019 v 10,00
Odevzdání SOP: 22. 05. 2018 od 11,00 – 12,30
Písemná práce: 03. 06. 2018 od 7,45
Losování menu a normování: 03. 06. 2018 od 12,00
Praktická zkouška: 04. – 07. 06. 2019
Ústní zkouška: 17. 06. 2019 od 8,00
Předání výučních listů: 21. 06. 2019

Přijímací řízení
Pro čtyřleté studijní obory Hotelnictví, Cestovní ruch se konají jednotné přijímací zkoušky v prvním řádném termínu 12. a 15. dubna 2019. Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a výučním listem (obor Kuchař-číšník) a obory se zkráceným studiem (Podnikání - nástavba denní a distanční). První kolo přijímacího řízení pro tyto obory se vyhlašuje na den 22. dubna 2019.

Poznámka: termíny se mohou v průběhu roku upravovat dle aktuální situace ve škole nebo dle zveřejnění termínů MŠMT.

 

2. 12. 2018

Přinášíme plán akcí naší školy v adventním měsíci.


31. 10. 2018

Seznamte se s plánovanými akcemi na měsíc listopad.


1. 10. 2018

Nahlédněte do připravovaných akcí v tomto měsíci


3. 9. 2018

Připravované akce na měsíc září


Zpracovávám...
Napište nám