Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Plán školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019
I. pololetí: 03. 09. 2018 – 31. 01. 2019
II. pololetí: 01. 02. 2019 – 28. 06. 2019

Konzultační dny pro rodiče
Zahajovací TA, jen pro 1. ročníky: 13. 09. od 16,00
Podzimní: 23. 11. od 14,30 – 17,00
Jarní: 04. 04. od 14,30 – 17,00

Den otevřených dveří
Říjen: 18. 10. (10.00 – 17.00)
Listopad: 08. 11. (10.00 – 17.00)
Prosinec: 14. 12. (10.00 – 15.00)
Leden: 10. 01. (13.00 – 16.00)
Únor: 14. 02. (13.00 – 16.00)

Prázdniny
Podzimní prázdniny: 29. - 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: 22. 12. 2018 - 02. 01. 2019
Jednodenní pololetní prázdniny: 01. 02. 2019
Jarní prázdniny: 25. 02. – 03. 03. 2019
Velikonoční prázdniny: 18. 04. 2019
Hlavní prázdniny: 01. 07. - 30. 08. 2019

I. pololetí
Zahájení výuky: 03. 09. 2018 od 8.00 hod
Distanční studium zahajuje výuku: 25. 9. 1. a 3. r., 26. 09. 2. r. od 8.00 (konzultace)
Pedagogická rada za 1. čtvrtletí: 19. 11. 2018
Uzávěrka klasifikace za 1. pololetí: 24. 01. 2019
Klasifikační ped. rada za 1. pol: 28. 01. 2019

Dodatečné a opravné maturitní zkoušky za šk. rok 2017/18
Společná část MZK: 03. - 07. 09. 2018 ve spádové škole
Praktická zkouška: 06. – 07. 09. 2018
Profilová část MZK: 12. 09. 2018 od 8.00 hod.

Dodatečné a opravné závěrečné zkoušky za šk. rok 2017/18
Písemná práce: 05. 09. 2018 od 8.00
Ústní zkouška: 06. 09. 2018 od 9.00

II. pololetí
Pedagogická rada za 3. čtvrtletí: 25. 03. 2019
Uzávěrka klasifikace za 2. pololetí: 20. 06. 2019
Klasifikační pedagogická rada 2. pol: 24. 06. 2019

Maturitní zkoušky
Přihláška k MZK a volitelný předmět: do 26. 11. 2018
Uzavření klasifikace HC4 a NP3 za 2. pololetí: 23. 04. 2019
Pedagogická rada: 24. 04. 2019
Vydávání vysvědčení: 30. 04. 2019
Praktická zkouška: Hotelnictví, Cestovní ruch 16. - 17. 4. 2018
Obhajoba a provedení: 23.a 24. 04. CR, 25. 04. H,
Podnikání 24. 04. 2019
Písemné práce a didaktické testy společné části: 02. - 15. 05. 2019
Profilová část a ústní část společné MZK: 20. – 24. 05. 2019

Závěrečné zkoušky
Losování témat SOP: 04. 03. 2019 v 10,00
Odevzdání SOP: 22. 05. 2018 od 11,00 – 12,30
Písemná práce: 03. 06. 2018 od 7,45
Losování menu a normování: 03. 06. 2018 od 12,00
Praktická zkouška: 04. – 07. 06. 2019
Ústní zkouška: 17. 06. 2019 od 8,00
Předání výučních listů: 21. 06. 2019

Přijímací řízení
Pro čtyřleté studijní obory Hotelnictví, Cestovní ruch se konají jednotné přijímací zkoušky v prvním řádném termínu 12. a 15. dubna 2019. Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a výučním listem (obor Kuchař-číšník) a obory se zkráceným studiem (Podnikání - nástavba denní a distanční). První kolo přijímacího řízení pro tyto obory se vyhlašuje na den 22. dubna 2019.

Poznámka: termíny se mohou v průběhu roku upravovat dle aktuální situace ve škole nebo dle zveřejnění termínů MŠMT.

 

2. 12. 2018

Přinášíme plán akcí naší školy v adventním měsíci.


31. 10. 2018

Seznamte se s plánovanými akcemi na měsíc listopad.


1. 10. 2018

Nahlédněte do připravovaných akcí v tomto měsíci


3. 9. 2018

Připravované akce na měsíc září


Aktuality a akce školy

Plán práce na měsíc…

Plán práce na měsíc březen 2019 4.3. Kajakem po Evropě - 4. - 5. vyučovací hodina, 2. a 3. ročník HC 6.3. Planeta Země - 1. a 2. ročník HC, od 11:30 ...

6. 3. 2019


Lyžařský výcvik

Týden po Vánočních prázdninách se třída CR1 a někteří žáci z HC1 zúčastnili lyžařského kurzu v Mariánských ...

14. 2. 2019


Best in English

30. listopadu se naše škola zúčastnila celoevropské soutěže v anglickém jazyce, kterou je pořádána Evropskou Unií. Letošního ...

13. 2. 2019


Olympiáda z českého…

Dne 29. 1. 2018 se naše studentky Pavlína Ptáčková (1. ročník) a Anna Richterová (3. ročník) zúčastnily okresního kola ...

12. 2. 2019


Podoby krajinomalby ve…

V lednu se studenti 2. a 3. roč.předmětu Dějiny kultury vypravili do galerie Masné krámy.Na výstavě pořádané ve spolupráci se Slovenskou ...

10. 2. 2019


Plán práce na měsíc…

Plán práce na měsíc únor 2019 6.2. Kroměřížská koktejlová soutěž 7.2. Prezentace jazykové školy - 2. vyučovací hodina, ...

5. 2. 2019


Čertovská školka

Čertovská nadílka AHCR 4. prosince, v rámci výuky animace, navštívili naši žáci 3. ročníku 3 plzeňské školky, kde se ...

4. 2. 2019


Kurz bruslení

K zimnímu období patří i zimní sporty. Vzhledem k téměř nulové sněhové pokrývce, jsme se vydali si alespoň zabruslit na zimní ...

4. 2. 2019


Vánoční výlet do…

Advent běží v plném proudu, Vánoce se blíží a proto jsme se se žáky rozhodli navštívit vánoční trhy v Regensburgu. ...

4. 2. 2019


Historie aktualit
Zpracovávám...
Napište nám