Počítačové vybavení školy - Wi-Fi pro všechny

1Záři2015

Hotelová škola Plzeň disponuje robustní a vysoce rozvinutou počítačovou infrastrukturou. Tato infrastruktura je budována s cílem podpořit následující cíle:

 • Funkce: Podporovat výuku IT a obecnou IT osvětu ve všech předmětech
 • Aplikace: Využívat moderní architekturu informačních systémů
 • Koncové stanice: Poskytovat responsivní správu koncových zařízení

Principy budování počítačové infrastruktury jsou zakotveny v závazném dokumentu IT strategie a standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu. V tomto dokumentu také naleznete popis aktuálních standardů vybavení počítačových učeben, který se pochopitelně s časem vyvíjí.

Kmenové a počítačové učebny

V prostorách Akademie hotelnictví je každá kmenová učebna vybavená výpočetní technikou Dell Optiplex v kombinaci s projektory BENQ řady 7xx, včetně aktivního síťového připojení. Škola navíc disponuje specializovanými počítačovými učebnami vybavenými výpočetní technikou HP (Hewlett Packard). Tyto počítačové učebny slouží zejména pro výuku jazyků a informačních technologií. Každé pracovní místo je vybaveno PC podle školního standardu a širokopásmovým internetovým připojením (LAN).

Studenti se při výuce hlásí do školní domény AKADEMIE-HOTELNICTVI.CZ a mají přístup k cca 4000 sešitům výukových materiálů, které pedagogové podle harmonogramu výuky umísťují do Školy on-line.

Veškeré kmenové učebny jsou vybaveny počítači s Win7Pro/ Win8Pro/ Win10 (detailní konfigurace počítačů viz dokument standardy) a projektory BenQ, připojenými k počítačové síti LAN. Dvě učebny jsou vybaveny SMART boardy, umožňující kombinaci psaného projevu s elektronickými výukovými materiály.

Všechny učebny umožňují bezdrátové připojení tabletů k projektorům BENQ umístěných na LAN síti - pro vzájemnou komunikaci probírané látky mezi studenty a učiteli, i pro diskuzi nad úkoly studentů na jejich vlastních tabletech.

 

Počítačová učebna

Obrázek: školní učebna IKT vybavena 24-30 pracovišti (podle konfigurace) s Windows8, MS Office, Corel a dalším SW vybavením. Součástí učebny je také server Shark pro výuku aplikací z oblasti hotelnictví a gastronomie, umístěný společně se síťovými prvky v rozvaděči na zdi učebny.

Připojení školy do internetu, kabeláž

Vzhledem o tomu, že Hotelová škola využívá služeb cloudu pro 40% svých aplikací, služeb hostingu pro dalších 40% aplikací, je základem bezproblémového provozu a výuky kvalitní připojení školy do internetu. Připojení pomocí optického kabelu zajišťuje Akademii hotelnictví IT organizace Plzeňského magistrátu SIT Plzeň již od léta 2014.

Celá škola je zasíťována strukturovanou počítačovou kabeláží vybudovanou v letech 2012 až 2015 na kombinaci standardů CAT5e a CAT6. Síťová infrastruktura školy umožňuje v celé budově Akademie hotelnictví páteřní komunikaci 1GBit za sekundu. Kabeláž propojuje 102 základních přípojných bodů umístěných v celé budově školy s patchpanelem v centrálním racku, kde jsou umístěny hlavní aktivní prvky školní počítačové sítě: switche (výrobci HP a TP Link), hlavní router (výrobce MikroTik), modul centrálního řízení Wi-Fi přípojných bodů (výrobce Ruckus). Každá počítačová učebna disponuje dalším rozvodem počítačové kabeláže osazeným aktivními prvky (celkem dalších 100 přípojných bodů LAN - nad rámec wi-fi zařízení dimenzovaných na 1200 zařízení - telefony, tablety, počítače).

Centrálni rack

Fotografie centrálního síťového racku naší školy. V racku jsou umístěny aktivní síťové prvky, které propojují všechny naše studenty a učitele s internetem (následuje popis síťových prvků v racku od spodního okraje obrázku směrem k okraji hornímu. Každý řádek popisuje výšku 1unit ~ 4,5 cm):

 • Routerboard Mikrotik - hraniční router školy - 10 portů plus optika
 • HikVision - dohledový kamerový systém
 • Přípojný bod optiky včetně záložního spojení od Magistrátu města Plzně
 • TP-Link - záložní hraniční router
 • Ruckus - centrální správa Wi-Fi sítě
 • Patch panel připojující 7 Wi-Fi distributorů v prostorách školy, rezerva pro kamery dohledového systému
 • HP - centrální POE switch pro realizaci veškeré interní komunikace - 24 portů
 • Napájení pro všechny switche
 • Linksys- rezervní swith č 1 (24 portů)
 • Linksys- rezervní swith č 2 (24 portů)
 • TP-Link - switch - 48 portů - žluté a modré patch kabely - plně obsazeno
 • HP - switch 48 portů - šedé patch kabely - vlastněno podnájemcem BPA
 • Patch panel pro 2. patro, 24 pozic, plně obsazeno
 • Patch panel pro 1. patro, 24 pozic, plně obsazeno
 • Patch panel pro Přízemí č. 1, 24 pozic, plně obsazeno
 • Patch panel pro Přízemí č. 2, 24 pozic, plně obsazeno

Červené a oranžové kabely jsou páteřní (propojení serverů a switchů navzájem). Propojovací žluté kabely ve spodní části obrázku slouží optickému internetovému připojení, propojovací modré kabely ve spodní části propojují hraniční router s interními switchi. Modré, žluté a šedé kabely v horní části obrázku připojují jednotlivá školní PC, projektory a tiskárny k síti. Šedé kabely ve střední části racku připojují Wi-Fi distributory.

Wi-Fi v Akademii hotelnictví (bezdrátové připojení)

Celá budova školy je pokryta Wi-Fi sítí vybudovanou v letech 2013-2014 a rozšířenou v roce 2015 na technologii Ruckus Wireless. Tato síť využívá centrálně řízených přípojných bodů (802.11n access-pointy), rozmístěných po celé budově Akademie hotelnictví a cestovního ruchu. Přípojné body a jejich modul centrálního řízení umožní připojit a aktivně spravovat až 1200 zařízení různých typů a oprávnění. Podle typu a zařazení koncových zařízení pak síťová architektura umožňuje uživatelům přístup k těm zdrojům naší sítě, ke kterým mají potřebná oprávnění.

Díky této architektuře umožňujeme všem studentům používat vlastní zařízení podle principu BYOD (Bring Your Own Device).

Síťová topologie

Obrázek: veřejná IP adresa naší školy je 77.46.67.123, doména AKADEMIE-HOTELNICTVI.CZ. Zatímco na fotografii centrálního racku vidíte fyzickou podobu našich síťových prvků, na tomto obrázku jsou vidět logické vazby. Všichni naši studenti se mohou pro připojení svým jménem a heslem dostat na datové zdroje v naší škole i v internetu.

Aplikace, tiskárny a helpdesk

Škola je kromě robustní infrastruktury vybavena i potřebnými aplikacemi, běžícími ve většině případů v cloudu. Všichni žáci například mohou využívat svého přiděleného ID pro přístup do školy On-Line, kde naleznou i výukové materiály, přistupovat pomocí tabletů ke školnímu private-cloudu s dokumenty, přihlašovat si obědy online, nebo pomocí mobilní aplikace, nebo například tisknout na školních tiskárnárně pomocí přiděleného PINu. Aby uživatelé mohli aplikace smysluplně používat, je jim poskytnuta podpora formou uživatelského helpdesku. Helpdesk nám poskytuje statistiky dokumentující počty a časy řešených požadavků.

Pro další dotazy a upřesnění ohledně IT standardů kontaktujte IT personál Akademie hotelnictví na adrese web@hotelovka-plzen.cz

Aktuality

23List2018

Přivezli jsme BRONZ.

Soutěž Český kapr. Naší školu ...

1Pros2018

Plán práce na měsíc prosinec 2018

Přinášíme plán akcí naší školy v ...

15List2018

Školou se prohnal Halloween

Dne 31.10. jsme na naší škole uspořádali ...

1List2018

Plán práce na měsíc listopad 2018

Seznamte se s plánovanými akcemi na měsíc ...

26Října2018

Berlín 2018

Náš výlet do Berlína začal v brzkých ...

5Října2018

Evropský den jazyků

V pondělí 24. září se naše třída HC2 ...

1Října2018

Plán práce na měsíc říjen 2018

Nahlédněte do připravovaných akcí v tomto ...

5Záři2018

V Praze za doteky státnosti

Ve středu 5. září si naši studenti ...

3Záři2018

Plán práce na měsíc září 2018

Připravované akce na měsíc září ...

6Července2018

Praxe Morava 2018 - Cestovní ruch

V rámci letních praxí oboru Cestovní ruch ...

19Června2018

Olympiáda 2018

Dne 15. 6. 2018 se v naší škole uskutečnil ...

5Června2018

Turistický kurz 2018

Začátkem června 2018 absolvovali žáci 2. ...

      Instagram     

 

_____________________________

Hotelová škola


 hotelová škola jídelna

Vážení strávníci,

nově Vám nabídneme každý čtvrtek vybrané pokrmy české i mezinárodní kuchyně sezónního, i regionálního charakteru.
Pro Vaši lepší orientaci, bude tato speciální nabídka v jídelníčku zvýrazněna.


 


 Hotelová škola jídelna

Vážení rodiče,

ochutnejte naše jídla spolu se svými dětmi!
Oběd si objednáte den dopředu
do 12.00 hod na emailu školní jídelny: jidelna@hotelovka-plzen.cz .
Oběd zaplatíte v hotovosti ve školní jídelně. Cena jídla je 78.00 Kč
Školní jídelna


 

 HOTELOVÁ ŠKOLA PLZEŇ

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu vypisuje studijní obory Cestovní ruch,  Hotelnictví, Kuchař - číšník a Podnikání