Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Přihlášky ke studiu

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč na formuláři přihlášky stanoveném Ministerstvem školství též na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-konzervatori

Přihlášky ve formátu Adobe PDF vytiskněte na černobílé (nebo barevné) tiskárně a vyplňte oba listy.

Po vyplnění prosím přihlášku odevzdejte  podepsanou žákem, příp. zákonným zástupcem do sekretariátu Akademie Hotelnictví a cestovního ruchu, Nade Mží 1, 318 00 Plzeň.

Zpracovávám...
Napište nám