Přijímací řízení - vyhlášení 1. kola pro školní rok 2021/2022, kritéria pro přijetí

Vážení uchazeči o studium,

dovolte mi, abych Vás seznámila s formou přijímacího řízení na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o. na školní rok 2021/2022. Za současné situace se na naší škole na maturitní obory nebude konat jednotná přijímací zkouška, ale školní přijímací zkouška.  Zveme všechny zájemce o studium maturitních oborů ke školní přijímací zkoušce, která proběhne v rámci 1. kola přijímacího řízení ve dnech:

 

  1. termín ve středu 14. 4. 2021
  2. termín ve čtvrtek 15. 4. 2021

  

Školní přijímací zkouška je součástí pouze maturitních oborů:

  • Hotelnictví kód 65-42-M/01
  • Cestovní ruch kód 65-42-M/02
  • Podnikání (nástavbové denní a distanční) kód 64-41-L/51

Uchazeči o učební obor kuchař - číšník (kód 65-51-H/01) nekonají přijímací zkoušku.

  

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ do maturitních oborů AHCR na školní rok 2021/2022

Písemný test všeobecných studijních předpokladů, který vychází z učiva ZŠ – dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přihlédnutím k motivačnímu pohovoru ředitelky školy s uchazečem.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci se žádná vysvědčení ZŠ nebudou bodově hodnotit.

 Ředitelka školy si vyhrazuje možnost rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky v případě shodného či menšího počtu přijatých přihlášek než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů viz tabulka:

Maturitní obor

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Hotelnictví

20

Cestovní ruch

35

Podnikání denní

20

Podnikání distanční

20

 Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.

Aktuality a akce školy

Ohlédnutí za podzimem I.

Ve středu 29. 09. 2021 jsme absolvovali první plánovanou exkurzi v předmětu učební praxe. Žáci 4. ročníku se rozdělili do skupin, vylosovali si město a ...

dnes


Olima Cup 2021

Naše škola se zúčastnila klání kuchařských talentů kadetů na Olomouckém výstavišti v rámci veletrhů Olma Olomouc 2021. Na svou první soutěž vyrazila dvojice studentů KČ2 (2. ...

18. 10. 2021


Svatomartinská husa

Milí rodiče, vážení studenti! 11. 11. proběhne v salonku školní jídelny tradiční podzimní gastronomická slavnost a to ...

15. 10. 2021


Evropský den jazyků 2021

Dne 20.9.2021 se zúčastnily třídy HC3, HC4 a CR4 Evropského dne jazyků v Plzni. Studenti se zúčastnili jak anglického, tak německých seminářů. ...

5. 10. 2021


Naučná stezka Vodní hamr…

Na čtvrtek 30. září připravili žáci 2. a 3. ročníku cestovního ruchu program pro 51. MŠ a MŠ Malý Svět u Vodního hamru ...

4. 10. 2021


Burza učebnic

Dne 21. 9. 2021 v 7:10 – 7:50 poskytne škola prostory pro burzu učebnic. Účast je dobrovolná. Pro ty, kteří budou chtít prodat/koupit své učebnice, ...

18. 9. 2021


První zářijový týden

První zářijový týden v novém školním roce se nesl ve znamení kurzů a exkurzí. Studenti prvních ročníků zahájili ...

5. 9. 2021


Studenti na letních…

V létě letošního roku naši studenti 2. a 3. ročníku vykonávali či stále vykonávají praxi v různých českých i zahraničních resortech, která je pro ně možná díky spolupráci ...

25. 8. 2021


Kurzy v září

V září 2021 čekají na naše studenty dva kurzy, kurz adaptační a kurz turisticko-vodácký. Adaptační kurz je určen pro studenty 1. ...

16. 8. 2021