Přijímací řízení - vyhlášení 1. kola pro školní rok 2021/2022, kritéria pro přijetí

Vážení uchazeči o studium,

dovolte mi, abych Vás seznámila s formou přijímacího řízení na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o. na školní rok 2021/2022. Za současné situace se na naší škole na maturitní obory nebude konat jednotná přijímací zkouška, ale školní přijímací zkouška.  Zveme všechny zájemce o studium maturitních oborů ke školní přijímací zkoušce, která proběhne v rámci 1. kola přijímacího řízení ve dnech:

 

  1. termín ve středu 14. 4. 2021
  2. termín ve čtvrtek 15. 4. 2021

  

Školní přijímací zkouška je součástí pouze maturitních oborů:

  • Hotelnictví kód 65-42-M/01
  • Cestovní ruch kód 65-42-M/02
  • Podnikání (nástavbové denní a distanční) kód 64-41-L/51

Uchazeči o učební obor kuchař - číšník (kód 65-51-H/01) nekonají přijímací zkoušku.

  

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ do maturitních oborů AHCR na školní rok 2021/2022

Písemný test všeobecných studijních předpokladů, který vychází z učiva ZŠ – dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s přihlédnutím k motivačnímu pohovoru ředitelky školy s uchazečem.
Vzhledem k současné epidemiologické situaci se žádná vysvědčení ZŠ nebudou bodově hodnotit.

 Ředitelka školy si vyhrazuje možnost rozhodnout o nekonání školní přijímací zkoušky v případě shodného či menšího počtu přijatých přihlášek než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů viz tabulka:

Maturitní obor

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Hotelnictví

20

Cestovní ruch

35

Podnikání denní

20

Podnikání distanční

20

 Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledku hodnocení přijímacího řízení.

Aktuality a akce školy

Přednáška…

V dnech 21. a 22. 4.2021 proběhly přednášky v rámci distanční výuky. Tyto přednášky nám zajistila přední společnost v ČR a na ...

28. 4. 2021


Bulletin - jaro 2021

Vychází jarní číslo školního časopisu, ve kterém se dozvíte mnoho zajímavostí. Můžete se těšit například ...

24. 4. 2021


Přednáška na téma:…

Dne 14. 4. 2021 proběhla přednáška na téma "Organizace velkých gastronomických akcí". Prostřednictvím platformy ZOOM měli studenti možnost ...

16. 4. 2021


Úpravy ve škole

Milí studenti, během distanční výuky nezahálíme ani my, kromě výuky dochází k drobným i větším úpravám ...

16. 4. 2021


Výsledky 1. kola…

Dne 5. 3. 2021 rozhodla ředitelka školy o prominutí školní přijímací zkoušky uchazečům o studium ve školním roce 2021/2022, kapacita ...

5. 3. 2021


Změna provozní doby…

Provozní doba sekretariátu školy od 4. 3. 2021 pondělí - pátek od 8:00 do 12:00 Mimo tuto dobu nám, prosím, napište email, rádi ...

4. 3. 2021


Cestovatelské setkání na…

Vážení studenti, v dohledné době asi nikam nevycestujeme, proto jsme rádi, že se podařilo zajistit alespoň přednášku s cestovatelem. O své ...

3. 3. 2021


Přijímací řízení -…

Vážení uchazeči o studium, dovolte mi, abych Vás seznámila s formou přijímacího řízení na Akademii hotelnictví a cestovního ...

14. 2. 2021


Přijďte se k nám podívat…

Dne 11.02.2021 od 8:00 do 15:00 proběhne den otevřených dveří. V tomto termínu si můžete prohlédnout školu na základě předchozí domluvy na ...

11. 2. 2021