Program Skutečně zdravá škola - plníme kritéria

20Května2015

Jsme pilotní školou projektu Skutečně zdravá škola v Plzeňském kraji.

Cílem programu je transformovat školní stravování. Program vychází z 50-ti leté tradice školních jídelen v České republice. Chceme školní stravování transformovat tak, abychom vycházeli z tradice a zároveň:

  • Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká.
  • Máme jedinečnou příležitost pomoci dětem a mladým lidem pochopit, co je opravdové jídlo, a poskytnout jim praktické životní dovednosti.
  • Znalosti, které během výuky děti získávají o jídle, stejně tak jako jídlo, které školy nabízejí na svačiny a obědy, pomohou vytvořit kulturu zdravého stravování.

Program přináší do školního stravování komplexní a strukturovaný přístup.

Skutečně zdravá škola

Program definuje měřitelná kritéria, kterých musí být dokumentovaným způsobem dosaženo, abychom mohli být hodnoceni jako "Skutečně zdravá škola". Kritéria programu, kterých musí škola dosáhnout, se dělí do následujících skupin: Kultura stravování ve školní jídelně, kvalita jídla, vzdělávání o přípravě pokrmů a spolupráce s okolím. Pojďme se společně podívat, jakým způsobem plníme kritéria tohoto programu:

Kriteria zdravého školního stravování

Struktura označení našich aktivit v jednotlivých oblastech pochází přímo z programu "Skutečně zdravá škola". Více o těchto kritériích naleznete na http://www.skutecnezdravaskola.cz/kriteria

Řízení kultury stravování

B1: Naší akční skupinu zdravého stravování vede paní Michaela Šišková, ve složení p. Sládek - rodič, pan Šimek - dozor v jídelně, pan Linhart - zřizovatel školy, paní Fialová za pedagogy, slečna Truhlářová za občanské sdružení, paní Vojáčková za odbornou přípravu pokrmů, pan Rot za kuchyni školní jídelny.
B2: Pravidelně monitorujeme počty studentů z jednotlivých tříd a snažíme se studenty přilákat ke stravování pravidelnými měsíčními akcemi (týdny národních kuchyní, odborné pátky, vánoční a velikonoční akce).
B3: Uspořádali jsme anketu mezi našimi studenty (paní Šišková): Co nám řeknete o naší jídelně, rodiče využívají formuláře na našem webu. Výsledky jsou vstupem pro akční skupinu, někdy docela překvapivé.
B4: Informace o našem přístupu ke zdravé výživě jsou zveřejněny na našem webu, pravidelně pořádáme obědo-večeře pro rodiče studentů.
B5: Žáci v rámci výuky navrhují pod vedením mistrové odborného výcviku jídelní lístky pro školní jídelnu. Žáci škol také připravují seznamy oblíbených a neoblíbených jídel. Jídla pojmenováváme tak, aby každý strávník skutečně věděl, co si objednává.
B6: Zkušený profesionál pan Šimek působí ve školní jídelně jako poradce při výběru a odběru jídel a dohlíží na pravidelný chod školní jídelny.
B7: Mikrovlnná trouba je k dispozici pro každého návštěvníka školní jídelny pro ohřátí vlastního pokrmu, po dohodě připravujeme i dietní pokrmy.
S1: Vedení školy odsouhlasilo plán podpory zdravého stravování jako součást plánů ekologické a environmentální výchovy školy. Každý měsíc se koná za účasti akční skupiny porada pro vyhodnocení stavu a definici dalších kroků v oblasti zdravé výživy.
S2: Koordinujeme výdej jídel s rozvrhem žáků, všichni studenti školy mají jasně definovanou 30-ti minutovou přestávku na oběd.
S3: Kde jinde najdete pedagogy vzdělané v přípravě pokrmů a z toho plynoucí kvalitu, než v učňovské jídelně hotelové školy?
S4: Naši studenti se pravidelně účastní soutěže o svačinu roku, nejen tyto svačiny jsou pak k dispozici ve školním bufetu.
S5: Každý rodič může přijít ochutnat pokrmy do naší školní jídelny, rádi rodiče vidíme a vedení s nimi stráví čas, protože připomínky rodičů jsou pro nás důležité.
Z1: Ve spolupráce se Školou Martin Luthera jsme sponzorovali výtvarnou soutěž O nejlepší školní jídelnu, pravidelně se ptáme ředitele školy ŠML na možná zlepšení ve školní jídelně.

Dosažení vysoké kvality pokrmů ve školní jídelně

B8: Používání polotovarů při přípravě jídel jsme stáhli na 0%, jídla neobsahují žádné nežádoucí přísady.
B9: Alespoň 75% procent pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nepředzpracovaných surovin, měřeno podle definice projektu skutečně zdravá škola. Každý měsíc vyhodnocujeme plnění spotřebního koše a navrhujeme pokrmy v závislosti na potřebách plnění spotřebního koše.
B10: Ve všech případech, kdy je to možné, používáme suroviny z lokálních farem v okolí Plzně.
B11: Objednáváme výhradně maso ze zvířat chovaných v České republice.
B12: Každý měsíc připravujeme sezónní nabídku a tato je také podpořena marketingovou akcí prezentovanou v prostorách školní jídelny.
B13: Každý strávník si může vyžádat informace o našich dodavatelích a o původu potravin v kanceláři školní jídelny, nebo ještě lépe u vedoucí odborného výcviku.
B14: Veškerý personál školní jídelny hotelové školy je odpovědný za odborné vedení našich studentů a zapojuje se do odborných akcí.
B15: Děti a studenti mají celý den přístup k pitné vodě.
B16: Ve školní jídelně je vždy k dispozici nedoslazovaný nápoj.
B17: V našem školním bufetu neprodáváme produkty z běžné velko-obchodní sítě, ale produkty připravené v naší školní jídelně podle zásad zdravé výživy.
S8: Standardně nabízíme výběr z 5-ti hlavních jídel.

Vzdělávání studentů o jídlech a o vaření

B18: Akademie hotelnictví pořádá šestkrát do roka mimoškolní akci na téma zdravého stravování.
B19: Všichni studenti se účastní seminářů o přípravě pokrmů se zvláštním přihlédnutím ke zdravé výživě
B20: Náš školní vzdělávací program obsahuje téma zdravé výživy jako nosný prvek, zapojili jsme studenty, seznam mimoškolních akcí k podpoře výuky o zdravé výživě je školního výukového plánu.
B21: Naši studenti během roku navštěvují farmy a další provozy, odkud odebíráme potraviny pro vaření, například rybí farmu v Dobříši, nebo kotvičníkovou farmu za Chrástem.

Lokální centrum zdravého stravování

B22: V létě podporujeme občanské sdružení pořádající příměstské tábory "Zdravě hravě" pro širokou veřejnost, naši pedagogové tyto tábory vedou po odborné stránce. Tábory prošly už stovky dětí.
B23: Po celý rok pořádáme přednášky pro žáky naší školy i pro veřejnost nejen na téma zásad a možností zdravého stravování.
B24: Naše zkušenosti z přípravy zdravých pokrmů jsou k dispozici i pro okolní školy, připravujeme pokrmy pro další čtyři školy.
Z13: dvakrát ročně pořádáme kurzy ke zdravému stravování pro veřejnost pod hlavičkou národní soustavy kvalifikací České republiky.

Zdrave stravování

Aktuality

1Pros2017

Plán práce na měsíc prosinec 2017

Nahlédněte do plánu akcí v tomto měsíci ...

30List2017

Barmanský kurz podzim 2017

V týdnu od 20. do 24. 11. 2017 se žáci 1. ...

24List2017

Občerstvení pro ZČU

Den s absolventy na ZČU Zástupci Akademie ...

20List2017

Studenti na odborném veletrhu Bidfood 2017

Zpráva ze semináře – Odborný veletrh ...

7List2017

Veřejná pochvala studentky Beáty Gruberové…

Loňská přihláška Bey do akce ...

7List2017

Výuková exkurze v Klatovech

Žáci naší školy prvního ročníku oboru ...

3List2017

Gastronomická soutěž Svačina roku 2017

Pro Akademii hotelnictví a cestovního ruchu ...

1List2017

Plán akcí na měsíc listopad 2017

Podívejte se na přehled chystaných akcí v ...

24Října2017

Národní soutěž digitální gramotnosti

Národní soutěž digitální gramotnosti – ...

19Října2017

Bylinky ze školní zahrady

Školní zahrada nám dává bylinky pro ...

3Října2017

Veřejná pochvala studenta

S potěšením udělujeme pochvalu našemu ...

1Října2017

Plán akcí na měsíc říjen 2017

  4. 10. Kuchařská soutěž Olima v ...

      Instagram     

 

_____________________________

Hotelová škola


 hotelová škola jídelna

Vážení strávníci,

nově Vám nabídneme každý čtvrtek vybrané pokrmy české i mezinárodní kuchyně sezónního, i regionálního charakteru.
Pro Vaši lepší orientaci, bude tato speciální nabídka v jídelníčku zvýrazněna.


 


 Hotelová škola jídelna

Vážení rodiče,

ochutnejte naše jídla spolu se svými dětmi!
Oběd si objednáte den dopředu
do 12.00 hod na emailu školní jídelny: jidelna@hotelovka-plzen.cz .
Oběd zaplatíte v hotovosti ve školní jídelně. Cena jídla je 78.00 Kč
Školní jídelna


 

 HOTELOVÁ ŠKOLA PLZEŇ

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu vypisuje studijní obory Cestovní ruch,  Hotelnictví, Kuchař - číšník a Podnikání