Program Skutečně zdravá škola - plníme kritéria

Jsme pilotní školou projektu Skutečně zdravá škola v Plzeňském kraji.

Cílem programu je transformovat školní stravování. Program vychází z 50-ti leté tradice školních jídelen v České republice. Chceme školní stravování transformovat tak, abychom vycházeli z tradice a zároveň:

  • Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká.
  • Máme jedinečnou příležitost pomoci dětem a mladým lidem pochopit, co je opravdové jídlo, a poskytnout jim praktické životní dovednosti.
  • Znalosti, které během výuky děti získávají o jídle, stejně tak jako jídlo, které školy nabízejí na svačiny a obědy, pomohou vytvořit kulturu zdravého stravování.

Program přináší do školního stravování komplexní a strukturovaný přístup.

Skutečně zdravá škola

Program definuje měřitelná kritéria, kterých musí být dokumentovaným způsobem dosaženo, abychom mohli být hodnoceni jako "Skutečně zdravá škola". Kritéria programu, kterých musí škola dosáhnout, se dělí do následujících skupin: Kultura stravování ve školní jídelně, kvalita jídla, vzdělávání o přípravě pokrmů a spolupráce s okolím. Pojďme se společně podívat, jakým způsobem plníme kritéria tohoto programu:

Kriteria zdravého školního stravování

Struktura označení našich aktivit v jednotlivých oblastech pochází přímo z programu "Skutečně zdravá škola". Více o těchto kritériích naleznete na http://www.skutecnezdravaskola.cz/kriteria

Řízení kultury stravování

B1: Naší akční skupinu zdravého stravování vede paní Michaela Šišková, ve složení p. Sládek - rodič, pan Šimek - dozor v jídelně, pan Linhart - zřizovatel školy, paní Fialová za pedagogy, slečna Truhlářová za občanské sdružení, paní Vojáčková za odbornou přípravu pokrmů, pan Rot za kuchyni školní jídelny.
B2: Pravidelně monitorujeme počty studentů z jednotlivých tříd a snažíme se studenty přilákat ke stravování pravidelnými měsíčními akcemi (týdny národních kuchyní, odborné pátky, vánoční a velikonoční akce).
B3: Uspořádali jsme anketu mezi našimi studenty (paní Šišková): Co nám řeknete o naší jídelně, rodiče využívají formuláře na našem webu. Výsledky jsou vstupem pro akční skupinu, někdy docela překvapivé.
B4: Informace o našem přístupu ke zdravé výživě jsou zveřejněny na našem webu, pravidelně pořádáme obědo-večeře pro rodiče studentů.
B5: Žáci v rámci výuky navrhují pod vedením mistrové odborného výcviku jídelní lístky pro školní jídelnu. Žáci škol také připravují seznamy oblíbených a neoblíbených jídel. Jídla pojmenováváme tak, aby každý strávník skutečně věděl, co si objednává.
B6: Zkušený profesionál pan Šimek působí ve školní jídelně jako poradce při výběru a odběru jídel a dohlíží na pravidelný chod školní jídelny.
B7: Mikrovlnná trouba je k dispozici pro každého návštěvníka školní jídelny pro ohřátí vlastního pokrmu, po dohodě připravujeme i dietní pokrmy.
S1: Vedení školy odsouhlasilo plán podpory zdravého stravování jako součást plánů ekologické a environmentální výchovy školy. Každý měsíc se koná za účasti akční skupiny porada pro vyhodnocení stavu a definici dalších kroků v oblasti zdravé výživy.
S2: Koordinujeme výdej jídel s rozvrhem žáků, všichni studenti školy mají jasně definovanou 30-ti minutovou přestávku na oběd.
S3: Kde jinde najdete pedagogy vzdělané v přípravě pokrmů a z toho plynoucí kvalitu, než v učňovské jídelně hotelové školy?
S4: Naši studenti se pravidelně účastní soutěže o svačinu roku, nejen tyto svačiny jsou pak k dispozici ve školním bufetu.
S5: Každý rodič může přijít ochutnat pokrmy do naší školní jídelny, rádi rodiče vidíme a vedení s nimi stráví čas, protože připomínky rodičů jsou pro nás důležité.
Z1: Ve spolupráce se Školou Martin Luthera jsme sponzorovali výtvarnou soutěž O nejlepší školní jídelnu, pravidelně se ptáme ředitele školy ŠML na možná zlepšení ve školní jídelně.

Dosažení vysoké kvality pokrmů ve školní jídelně

B8: Používání polotovarů při přípravě jídel jsme stáhli na 0%, jídla neobsahují žádné nežádoucí přísady.
B9: Alespoň 75% procent pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nepředzpracovaných surovin, měřeno podle definice projektu skutečně zdravá škola. Každý měsíc vyhodnocujeme plnění spotřebního koše a navrhujeme pokrmy v závislosti na potřebách plnění spotřebního koše.
B10: Ve všech případech, kdy je to možné, používáme suroviny z lokálních farem v okolí Plzně.
B11: Objednáváme výhradně maso ze zvířat chovaných v České republice.
B12: Každý měsíc připravujeme sezónní nabídku a tato je také podpořena marketingovou akcí prezentovanou v prostorách školní jídelny.
B13: Každý strávník si může vyžádat informace o našich dodavatelích a o původu potravin v kanceláři školní jídelny, nebo ještě lépe u vedoucí odborného výcviku.
B14: Veškerý personál školní jídelny hotelové školy je odpovědný za odborné vedení našich studentů a zapojuje se do odborných akcí.
B15: Děti a studenti mají celý den přístup k pitné vodě.
B16: Ve školní jídelně je vždy k dispozici nedoslazovaný nápoj.
B17: V našem školním bufetu neprodáváme produkty z běžné velko-obchodní sítě, ale produkty připravené v naší školní jídelně podle zásad zdravé výživy.
S8: Standardně nabízíme výběr z 5-ti hlavních jídel.

Vzdělávání studentů o jídlech a o vaření

B18: Akademie hotelnictví pořádá šestkrát do roka mimoškolní akci na téma zdravého stravování.
B19: Všichni studenti se účastní seminářů o přípravě pokrmů se zvláštním přihlédnutím ke zdravé výživě
B20: Náš školní vzdělávací program obsahuje téma zdravé výživy jako nosný prvek, zapojili jsme studenty, seznam mimoškolních akcí k podpoře výuky o zdravé výživě je školního výukového plánu.
B21: Naši studenti během roku navštěvují farmy a další provozy, odkud odebíráme potraviny pro vaření, například rybí farmu v Dobříši, nebo kotvičníkovou farmu za Chrástem.

Lokální centrum zdravého stravování

B22: V létě podporujeme občanské sdružení pořádající příměstské tábory "Zdravě hravě" pro širokou veřejnost, naši pedagogové tyto tábory vedou po odborné stránce. Tábory prošly už stovky dětí.
B23: Po celý rok pořádáme přednášky pro žáky naší školy i pro veřejnost nejen na téma zásad a možností zdravého stravování.
B24: Naše zkušenosti z přípravy zdravých pokrmů jsou k dispozici i pro okolní školy, připravujeme pokrmy pro další čtyři školy.
Z13: dvakrát ročně pořádáme kurzy ke zdravému stravování pro veřejnost pod hlavičkou národní soustavy kvalifikací České republiky.

zelenina v jídelníčku

Aktuality a akce školy

Svatomartinská husa

Milí rodiče, vážení studenti! 11. 11. proběhne v salonku školní jídelny tradiční podzimní gastronomická slavnost a to ...

včera


Evropský den jazyků 2021

Dne 20.9.2021 se zúčastnily třídy HC3, HC4 a CR4 Evropského dne jazyků v Plzni. Studenti se zúčastnili jak anglického, tak německých seminářů. ...

5. 10. 2021


Naučná stezka Vodní hamr…

Na čtvrtek 30. září připravili žáci 2. a 3. ročníku cestovního ruchu program pro 51. MŠ a MŠ Malý Svět u Vodního hamru ...

4. 10. 2021


Burza učebnic

Dne 21. 9. 2021 v 7:10 – 7:50 poskytne škola prostory pro burzu učebnic. Účast je dobrovolná. Pro ty, kteří budou chtít prodat/koupit své učebnice, ...

18. 9. 2021


První zářijový týden

První zářijový týden v novém školním roce se nesl ve znamení kurzů a exkurzí. Studenti prvních ročníků zahájili ...

5. 9. 2021


Studenti na letních…

V létě letošního roku naši studenti 2. a 3. ročníku vykonávali či stále vykonávají praxi v různých českých i zahraničních resortech, která je pro ně možná díky spolupráci ...

25. 8. 2021


Kurzy v září

V září 2021 čekají na naše studenty dva kurzy, kurz adaptační a kurz turisticko-vodácký. Adaptační kurz je určen pro studenty 1. ...

16. 8. 2021


Novinky ve škole

Prázdniny jsou doba, která díky nepřítomnosti studentů ve škole umožňuje provádět různé opravy a vylepšení. Na tom se nic ...

9. 8. 2021


Příměstské tábory 2021

Naše studentky a studenti oboru Cestovní ruch-animátor se zúčastnili příměstských táborů konaných na naší škole jako animátoři v rámci své studijní praxe. Příměstské tábory se ...

27. 7. 2021


Zpracovávám...
Napište nám