Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Řád jídelny, přihláška

Výdej obědů

Ve školní jídelně je instalován systém přihlašování obědů přes internet nebo android aplikaci (název aplikace Strava.cz) a výdeje s využitím osobních identifikačních žetonů. Místo žetonů lze použít i Plzeňskou kartu.

Stravování je možné po zakoupení identifikačního čipu v ceně 150,- Kč, který lze po skončení školní docházky nepoškozený vrátit ( vratná částka je 100,-Kč)
Strávníkům, kteří platí inkasem z běžného účtu, se obědy automaticky přihlašují. V případě nepřítomnosti studenta musí rodiče (žák) stravu odhlásit
V případě zapomenutí karty nebo žetonu student o jídlo nepřijde. V kanceláři mu vydáme náhradní stravenku na oběd.
V případě ztráty žetonu, je nutno zakoupit nový identifikační žeton. Starý se zablokuje, aby případný nálezce nemohl na tento žeton odebírat stravu. Ztrátu žetonu musíte ihned nahlásit vedoucí školní jídelny.

Formuláře

Přihláška oběda

Přihlašování obědů

Ve školní jídelně je zaveden objednávkový systém čipů nebo plzeňských karet.

Pokud má žák zaplacené stravné, má automaticky oběd č.1.
Objednávací terminál v jídelně použijte pouze v případě, chcete-li objednat oběd č.2 nebo odhlásit oběd na následující den – dny.
Školní jídelna nabízí možnost objednávání, přihlašování a odhlašování stravy přes internet pomocí serveru strava.cz integrovaného s naším interním informačním systémem. Ke zřízení služby je nutno pouze s VŠJ domluvit uživatelské jméno a heslo. Další informace k objednání oběda jsou zde. Žáci, kteří nastoupí do školy po nemoci – tz. v pondělí, mohou dostat pouze oběd č.1

Odhlašování obědů

Strávník si může odhlásit obědy sám na terminálu a to den předem do 13:00 hod. na den následující.
Rodiče mohou odhlásit obědy telefonicky na :  mobil 774 513 336 (lze zaslat i SMS) vedoucí Školní Jídelny, nebo přes internet (web aplikace pro přihlášení a odhlášení obědů) a na e-mail jidelna@hotelovka-plzen.cz  -  odhlásit do 7:00 hod. stravovacího dne - v ten samý den. Pokud odhlašujete stravu v ten samý den, posílejte ráno pouze sms.

Prázdniny jsou odhlašovány automaticky.

Pokud je strávník dlouhodobě nepřítomný (více jak měsíc) je nutné obědy odhlašovat vždy koncem měsíce na měsíc následující.
Stravné nelze v žádném případě odhlašovat zpětně. Na pozdější odhlašování není brán zřetel.
Za neodebranou stravu nebo včas neodhlášený oběd se finanční ani věcná náhrada neposkytuje.
Při hromadném odhlašování – výlety, škola v přírodě, je nutné provést odhlášení týden předem.
U nemocných dětí je možno vyzvedávat stravu do čistých přinesených nádob první den nemoci a potom je třeba obědy odhlásit do konce trvání nemoci.

POZOR! při jakékoliv změně či přechodu na jinou školu, je nutno tuto okolnost osobně oznámit vedoucímu školní jídelny.

Po ukončení školní docházky se přeplatek za stravné vrací bankovním převodem, peníze za čip se vrací v hotovosti v kanceláři jídelny. Je třeba vyplnit formulář "Odhlášení ze stravování", který je k dispozici na této stránce.

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny. Další dokumenty, určující pravidla provozu školní kuchyně - jako je sanitační řád, ale i další, získáte dotazem v kanceláři jídelny.

Příprava jídel dětem se zdravotním omezením

Školní jídelna nabízí v rámci přípravy minutek připravovat i jídla pro děti se speciálními požadavky na stravu vyvolanými zdravotními omezeními. Prosím kontaktujte kancelář jídelny pro zprostředkování informací.

Spolupráce s charitou

Pokud strávníci neodeberou nějaké obědy, nabízíme tyto obědy Domovu svatého Františka v Plzni. S Domovem svatého Františka jsme navázali širší spolupráci, naši studenti například vařili a vydávali stravu pro klienty domova během posledních vánoc a velikonoc.

Aktuality a akce školy

AHCR TOUR do Milána

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu zahajuje mezitřídní soutěž v počtu nachozených kilometrů. Cílový počet je 706 km, tedy jako je ...

16. 11. 2020


Stopovačka a kovářství v…

Dne 23. září se žáci třídy HC4 oboru cestovní ruch účastnili výletu na Vodní Hamr Dobřív s 51. MŠ v Plzni. Cílem ...

7. 10. 2020


Animátoři na Krétě

Na začátku července jsem letěla na dva a půl měsíce do Řecka na Krétu. Ubytování bylo v luxusním, pětihvězdičkovém hotelu Petra Mare. Čekala ...

5. 10. 2020


Turistické kurzy

Letošní školní rok jsme, díky předchozí karanténě, zahájili netradičně, turistickými kurzy. Oba, pro druhý i třetí ...

5. 10. 2020


Informace pro nové žáky…

Vážení studenti, pomalu se blíží začátek nového školního roku. Ten společně zahájíte již poslední ...

5. 8. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Podnikání (distanční studium). Příjem přihlášek ke ...

2. 7. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Podnikání (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu ...

2. 7. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Hotelnictví (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu bude ...

2. 7. 2020


3. kolo přijímacího…

Dne 2. 7. 2020 bylo vypsáno 3. kolo přijímacího řízení pro obor Cestovní ruch (denní studium). Příjem přihlášek ke studiu bude ...

2. 7. 2020


Historie aktualit