Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Školné

Možnosti placení příspěvku na výuku (školného)

 • hotově na sekretariátu školy
 • převodem na běžný účet - č.ú.: 141 143 4051/2700, VS:   rodné č. studenta bez lomítka, UniCredit Bank
 • složenkou

Výše příspěvku na výuku pro studenty roku 2018/2019

 • denní 4-leté 22.000 Kč/rok
  • hotelnictví
  • cestovní ruch
 • denní SOU 3-letý 18.000 Kč/rok
  • kuchař - číšník
 • dálkové a distanční 3-leté nástavbové 20.000 Kč/rok
  • podnikání
 • denní 2-leté nástavbové 22.000 Kč/rok
  • podníkání

Možnost splátkového kalendáře , žádost k vyzvednutí v sekretariátu školy.

Splatnost příspěvku na výuku

 • roční k 20.7.
 • půlroční k 20.7. a 20.1.
 • měsíční dle Rozpisu plateb

 

O výši příspěvku na výuku rozhoduje podle §167 zákona č. 564/2004 (školský zákon) školská rada.

Zpracovávám...
Napište nám