Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Kuchař-číšník

V příloze tohoto článku zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů o studium oboru Kuchař-číšník. Přijatí uchazeči jsou uvedeni pod evidenčními čísly, které dostali při odevzdání přihlášky ke studiu.

Žádáme přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby se v pracovní dny mezi 7:30 a 15:30 dostavili do sekretariátu školy k podpisu smlouvy o studiu (v případě nezletilých žáků smlouvu podepíší zákonní zástupci).

Žádáme přijaté uchazeče, aby odevzdali zápisový lístek na sekretariát školy nejpozději do 3. 5. 2019.

Více informací v příloze.