Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro obor Kuchař-číšník

Vážení uchazeči o studium, dovolte mi, abych Vás seznámila s

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA AKADEMII HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
obor KUCHAŘ-ČÍŠNÍK:

Přijati byli uchazeči s evidenčními čísly:

83/2020 89/2020 95/2020
84/2020 90/2020 96/2020
85/2020 91/2020 97/2020
86/2020 92/2020 98/2020
87/2020 93/2020 99/2020
88/2020 94/2020Toto vyhlášení má stejné právní účinky jako rozhodnutí o přijetí.

 

ODVOLÁNÍ
Uchazeči, kteří v seznamu uvedeni nejsou, nebyli ke studiu přijati a obdrží rozhodnutí o nepřijetí. Den následující po doručení rozhodnutí o nepřijetí začíná běžet 3denní lhůta na odvolání. Odvolání se podává Krajskému úřadu Plzeňského kraje u ředitelky školy.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek uchazeč dostává na ZŠ, kde studuje, nebo na Krajském úřadě Plzeňského kraje.
Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek do 10 pracovních dnů (tj. do 11. května 2020 včetně) od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.
Pokud uchazeč nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek v této lhůtě nedodá, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí, tj. uchazeč není ke studiu přijat. 

SMLOUVA O STUDIU
S odevzdáním zápisového lístku je nutné podepsat smlouvu o studiu. Smlouvu o studiu podepisuje zákonný zástupce (v případě nezletilého uchazeče) a uchazeč.
Upozorňujeme na skutečnost, že pokud zákonný zástupce a uchazeč podepíší smlouvu o studiu, a potom se rozhodnou na školu nenastoupit, bude stále uchazeč evidován jako student s povinností platit školné. V tomto případě nedojde k automatickému ukončení studia školou a je nutné písemně ukončit studium.

DALŠÍ DOKUMENTY NUTNÉ K NÁSTUPU KE STUDIU
Nejpozději v den nástupu musí uchazeč odevzdat vysvědčení z devátého ročníku ZŠ a průkaz pracovníka v potravinářství (vydá praktický lékař). Pokud uchazeč nedodal současně s přihláškou lékařkou zprávu o způsobilosti ke vzdělávání ve studijním oboru Kuchař-čísník, je nutné ji doložit.

Cizinec musí nejpozději v den nástupu dodat:

  • doklad o splnění povinné školní docházky (vysvědčení),
  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou (vysvědčení přeložené tlumočníkem),
  • doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR (povolení k pobytu).

 Od všech uvedených dokumentů musí být dodána úředně ověřená kopie nebo originál.

 

V Plzni dne 23. dubna 2020
Mgr. Jana Linhartová
ředitelka školy

Aktuality a akce školy

Maturitní zkoušky 2020

Informace k jarnímu termínu maturitních zkoušek (MZ) 2020 Přihláška na maturitní zkoušku a volitelný předmět je do 25. listopadu ...

14. 5. 2020


2. kolo přijímacího…

Dne 23. 4. 2020 bylo vypsáno 2. kolo přijímacího řízení pro obor Kuchař – číšník. Příjem přihlášek ke studiu ...

23. 4. 2020


Výsledky 1. kola…

Vážení uchazeči o studium, dovolte mi, abych Vás seznámila s VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA AKADEMII HOTELNICTVÍ A ...

23. 4. 2020


Jarní číslo Bulletinu…

Ve čtvrtek 23. 4. 2020 vychází jarní číslo Bulletinu AHCR. Věříme, že Vám zkrátí a zpříjemní čas strávený v ...

23. 4. 2020


Tipy k efektivnímu…

Vážení studenti, připravili jsme pro vás pár tipů, jak efektivně využít čas při domácím studiu. Věřím, že budou užitečné. ...

29. 3. 2020


Plán práce na měsíc…

Popis Datum od Datum do Třída Maturitní zkouška - písemná Čj 08.04.2020 HC 4, CR 4 Velikonoční prázdniny 09.04.2020 10.04.2020 ...

27. 2. 2020


Plán práce na měsíc…

Popis Datum od Datum do Třída Jarní prázdniny 02.03.2020 08.03.2020 všichni Matematický klokan 20.03.2020 všechny třídy od 8:00 (na 4 ...

27. 2. 2020


Kritéria přijímacího…

V příloze naleznete kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení maturitních oborů. Podrobnější informace o přijímacím ...

31. 1. 2020


Plán práce na měsíc…

Popis Datum od Datum do Karlovarský pohárek 3.12.2019 Mikuláš pro MŠ 5.12.2019 Externí kurz v kuchyni - obsazená cvičná kuchyně ...

2. 12. 2019


Historie aktualit