Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Kuchař - číšník

Proč studovat studijni obor Kuchař-Číšník ?

• Dlouhodobá perspektiva
• Je to kreativní obor
• Možnost dobrého uplatnění
• První krok k nadstavbovému studiu podnikání
• Příprava na praktický život - studentské firmy

„Řemeslo má zlaté dno", toto okřídlené pořekadlo v současné době stále více nabývá na pravdivosti. Poptávka na trhu práce po odbornících v oboru kuchař – číšník tomuto tvrzení dává za pravdu.

Naše škola připravuje odborníky v oboru kuchař číšník, poskytuje jak nezbytný teoretický základ znalostí, tak i velké množství praktických zkušenosti, které žáci ocení při vstupu do pracovního procesu. Při odborném výcviku žáků je podporován individuální růst, každý může uplatnit svoji kreativitu, svůj osobitý přístup, svůj talent, své nadání....

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech, či může soukromě podnikat v pohostinství. V současné době lze najít uplatnění také v zemích EU. Absolventi se připravují na tuto možnost výukou dvou cizích jazyků, která je zaměřena zejména na znalost odborné terminologie a dále komunikativní znalost jazyka v prostředí gastronomie, zejména interakci mezi hostem a obsluhou.

Proč další michelinská hvězdička (toto nejprestižnější gastronomické ocenění) nemohlo v budoucnu putovat do podniku našeho absolventa? Proč by právě na půdě naší školy nemohla vyrůst další legenda v oboru gastronomie, jakou bezpochyby jsou např. Zdeněk Pohlreich či Roman Paulus? Proč by se na půdě naší školy nemohli zrodit šéfkuchaři, kteří budou vařit poctivé české pokrmy z českých surovin a vrátí českou kuchyni na světovou úroveň? Společnou prací učitelů a žáků se tento cíl nezdá vůbec nemožný.

Charakteristika oboru

Typ studia         Výuční list        Počet let studia Praxe v provozech Elektronické materiály
Denní Ano 3 Ano, plus interní středisko Ano
Školné: 18.000 Kč/rok - informace o platbě viz školné

Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů (zejména cizích jazyků - angličtiny a němčiny) se žáci v tomto oboru naučí všem dovednostem potřebným k přípravě jídel teplé a studené kuchyně a zvládnou techniku obsluhy a s ní související činnosti. Seznámí se se zásadami správné výživy, dokáží sestavit jídelní a nápojový lístek, mají přehled o složení jídel a nápojů. Odborné předměty jsou rozšířené o předmět Barmanství, ve kterém získají žáci znalosti a dovednosti z práce barmana (vyučuje Člen České barmanské asociace). Naučí se obsluhovat technická zařízení v gastronomických provozovnách. Výuka probíhá střídavě týden ve škole a týden na smluvním pracovišti s kvalifikovaným odborným vedením. Zdravotní způsobilost pro zvolený obor musí posoudit a písemně potvrdit lékař. Žákům je k dispozici elektronická knihovna.

Přidanou hodnotou oboru studia Kuchař – číšník je praktická výuka na naší škole ve vlastním středisku odborného výcviku. Žáci zde pod vedením učitele odborného výcviku poznávají všechny taje gastronomie. Denně připravují polévku, dvě hlavní jídla, dvě jídla na objednávku, saláty a pokrmy studené kuchyně a moučníky pro vlastní bufet. Všechna jídla se připravují pro různé kategorie strávníků, proto se žáci zároveň naučí přizpůsobovat složení jídelního lístku a chuť jídel různým skupinám strávníků podle věku, pohlaví, pracovního zařazení, zdravotního stavu a životních podmínek. Další výhodou je, že mají naši žáci okamžitou zpětnou vazbu, jejich spolužáci jim okamžitě sdělí, co jim chutnalo a k čemu mají výhrady. Součástí odborného výcviku jsou odborné semináře spojené s praktickou výukou, např.: italská kuchyně, studená kuchyně, pečení vánočního cukroví, zabijačkové hody nebo třeba restaurační moučníky.

Během studia mohou žáci absolvovat certifikované kurzy k rozšíření vědomostí a dovedností (barmanský, sommelierský, baristický, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny). Absolventi se uplatní ve všech typech zařízení poskytujících stravovací služby. Zvlášní oblastí, na kterou klademe velký důraz je výchova studentů k podnikavosti.

Úspěšným ukončením studia a vykonáním závěrečné zkoušky podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list pro výkon svého povolání. Po nezbytném zapracování se absolventi uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů ve svém oboru. Mají rovněž možnost absolvovat na naší škole nástavbový obor Podnikání a dosáhnout tak úplného středního odborného vzdělání.

Hotelová škola Plzeň - kuchař, číšník, barman

19. 3. 2016

Nedávno nám Radek Kašpárek popřál hodně zdaru do nového školního roku. Nejen proto my nyní Radkovi gratulujeme k jeho Michelinské hvězdě, celkem třetí v České republice.

Několikrát jsem v posledních měsících navštívil restauraci Field v Praze, blízko vltavské náplavky za hotelem InterContinental. A pocit byl vždy stejný: tato restaurace má nárok na Michelinskou hvězdu, brzy ji dostane. Naposledy jsme tam byli s obchodním partnerem v únoru a skutečně jsme možnost získat toto ocenění probírali. A světe div se - v březnu 2016 dostal Radek Kašpárek svoji první Michelinskou hvězdu, možná i díky našemu proroctví.

 

Radku, Gratulujeme !!


Zpracovávám...
Napište nám