Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Přijímací řízení

Studijní obor Ukončení studia  Počet přijímaných  Přijímací zkoušky 
Čtyřleté studium
 Hotelnictví
65-42-M/01
 Maturita
4 roky
 25  Český jazyk, matematika

 Cestovní ruch
65-42-M/02
 Maturita
4 roky
33 Český jazyk, matematika

Dvouleté studium
 Podnikání 64-41-L/51
Nástavbová forma studia
 Maturita
2 roky
15  2. kolo přijímacího řízení
výuční list 
Tříleté studium
 Kuchař – číšník
65-51-H/01
 Závěrečná zkouška 3 roky  25  bez přijímacích zkoušek
Forma vzdělávání: distanční
 Podnikání 64-41-L/51     Maturita                         
3 roky
            12             2. kolo přijímacího řízení
výuční list

Pravidla přijímacího řízení

Pro přijímací řízení budou platit jednotné centrální přijímací testy MŠMT ČR a další kritéria stanovená školou. Další informace k přijímacímu řízení včetně ilustračních testů najdete na stránkách www.cermat.cz.

Podrobnější pravidla zde.

 Přihláška ke studiu

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč na formuláři přihlášky stanoveném Ministerstvem školství též na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-konzervatori

Přihlášky ve formátu Adobe PDF vytiskněte na černobílé (nebo barevné) tiskárně a vyplňte oba listy.

Po vyplnění prosím přihlášku odevzdejte  podepsanou žákem, příp. zákonným zástupcem do sekretariátu Akademie Hotelnictví a cestovního ruchu, Nade Mží 1, 318 00 Plzeň.

18. 6. 2019

Ředitelka školy vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení na školní rok 2019/2020. Najdete ho v příloze spolu s informacemi, které doklady je třeba dodat spolu s přihláškou. V případě dotazů nás kontaktujte.


18. 6. 2019

V příloze najdete výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 spolu s dalšími důležitými informacemi.


16. 5. 2019

Ředitelka školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020. Více informací naleznete v příloze.


16. 5. 2019

V příloze najdete výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 a další informace, jak postupovat.  Zápisový lístek je třeba odevzdat do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tedy do 30. května 2019.


30. 4. 2019

V příloze zveřejňujeme výsledky prvního kola přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 pro obory Hotelnictví a Cestovní ruch. Zápisový lístek je možné odevzdat nejpozději deset pracovních dnů od zveřejnění výsledků, tedy do 14. května 2019.


29. 4. 2019

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, více v příloze.


23. 4. 2019

V příloze tohoto článku zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů o studium oboru Kuchař-číšník. Přijatí uchazeči jsou uvedeni pod evidenčními čísly, které dostali při odevzdání přihlášky ke studiu. Žádáme přijaté uchazeče a jejich zákonné zástupce, aby se v pracovní dny mezi 7:30 a 15:30 dostavili do sekretariátu školy k podpisu smlouvy o studiu (v případě nezletilých žáků smlouvu...


30. 4. 2018

Přijímací komise při svém jednání dne 30. dubna 2018 zhodnotila splnění kritérií přijímacího řízení pro příští školní rok.

O výsledku přijímacího řízení byli uchazeči informování e-mailem. Žádáme přijaté uchazeče, aby odevzdali zápisový lístek na sekretariát školy nejpozději do 10ti pracovních dnů, tj do 16. 5. 2018 a aby se dostavili do sekretariátu školy k podpisu smlouvy o studiu, v případě nezletilých žáků smlouvu podepíší zákonní zástupci.


23. 1. 2018

V příloze naleznete kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení maturitních oborů.


22. 4. 2017

Přijímací komise při svém jednání dne 27. dubna 2017 zhodnotila splnění kritérií přijímacího řízení pro příští školní rok. Seznam přijatých (Vaše kódy byly zaslané poštou) naleznete v příloze této aktuality. Žádáme přijaté uchazeče, aby se v níže uvedených pracovních dnech dostavili do sekretariátu školy k podpisu smlouvy o studiu, v případě nezletilých žáků smlouvu podepíší zákonní zástupci.

Žádáme přijaté uchazeče, aby odevzdali zápisový lístek na sekretariát školy nejpozději do 16. 5. 2017.


Aktuality a akce školy

Plán práce na měsíc…

Popis Datum od Datum do Karlovarský pohárek 3.12.2019 Mikuláš pro MŠ 5.12.2019 Externí kurz v kuchyni - obsazená cvičná kuchyně ...

2. 12. 2019


Plán práce na měsíc…

Na tento měsíc jsme pro naše žáky připravili následující akce: Popis Datum od Datum do Školní exkurze v pivovaru 7.11.2019 ...

4. 11. 2019


Zájezd Belgie - Holandsko

Zdravíme z Holandska, právě jsme přijeli do Rotterdamu, kde nás čeká prohlídka města a největšího přístavu v Evropě. Máme za sebou ...

10. 10. 2019


Vezeme stříbrnou medaili!

Kuchařská soutěž Olima Olomouc. Krásné druhé místo vybojoval náš student Jakub Husník. Gratulujeme a děkujeme za přípravu ...

7. 10. 2019


Plán práce na měsíc…

07.10.2019 Kurz PD1 od 8:00 (2 hodiny) Pojmy marketing / management PD1 02.10.2019 - 04.10.2019 exkurze OLMA Olomouc HC, KC 08.10.2019 - 13.10.2019 exkurze Exkurze do Belgie, Nizozemí ...

16. 9. 2019


Plán práce na měsíc…

02.09 2019 organizace ŠR Začátek školního roku všichni 02.09.2019 - 04.09.2019 školní akce Adaptační kurs - Akce Start první ...

16. 9. 2019


Přednáška Evropa

V úterý 10. září 2019 navštívil naši školu Tomáš Kubeš se svojí přednáškou o státech Evropy, ...

10. 9. 2019


Adaptační kurs

Ve dnech 2. - 4. září ’19 proběhl adaptační kurs prvního ročníku, na který jsme odjeli do Konstantinových Lázní do kempu La ...

6. 9. 2019


Harmonogram maturit

Praktické maturity kalkulace - 28.8. - 29.8.2019 od 7:45 hod. Praktické maturity obhajoba - 30.8.2019 od 7:45 hod. Písemné a didaktické testy - 2.9. - 6.9.2019 na ...

18. 7. 2019


Historie aktualit
Zpracovávám...
Napište nám