Nade Mží 1, Plzeň 318 00
tel.: 377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro šk. rok 2019/2020

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, více v příloze.