Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy

DRUHÉ KOLO

přijímacího řízení

  1. pro přijímání do prvních ročníků studijních oborů Hotelnictví, Podnikání (denní i distanční) a učební obor Kuchař-číšník.
    Přijímací zkoušky se ve druhém kole nekonají.
    Přihlášky se všemi náležitostmi odevzdávejte, prosím, do 30. června 2021 osobně na sekretariát od pondělí do pátku mezi 7:30 a 14:00 hod nebo prostřednictvím České pošty.
  2. pro přijímání do prvního ročníku studijního oboru Cestovní ruch. Přijímací zkoušky se ve druhém kole nekonají. Přihlášky se všemi náležitostmi odevzdávejte, prosím, do 9. června 2021 osobně na sekretariát od pondělí do pátku mezi 7:30 a 14:00 hod nebo prostřednictvím České pošty.

V Plzni dne 3. června 2021

Mgr. Jana Linhartová
ředitelka školy

Aktuality a akce školy

Návštěva Rakouské a…

V pondělí 22. listopadu vyrazili studenti CR1 do Rakouské a Anglické knihovny, které jsou součástí zahraničních knihoven Studijní a ...

24. 11. 2021


Ohlédnutí za podzimem II.

Ve středu 6. října jsme absolvovali druhou plánovanou exkurzi v předmětu učební praxe. Tentokrát bylo naším cílem světoznámé ...

2. 11. 2021


Ohlédnutí za podzimem I.

Ve středu 29. 09. 2021 proběhla letošní první exkurze, plánovaná studenty 4.ročníku. Cílovou destinací bylo nedaleké město Klatovy. ...

25. 10. 2021


Olima Cup 2021

Naše škola se zúčastnila klání kuchařských talentů kadetů na Olomouckém výstavišti v rámci veletrhů Olma Olomouc 2021. Na svou první soutěž vyrazila dvojice studentů KČ2 (2. ...

18. 10. 2021


Svatomartinská husa

Milí rodiče, vážení studenti! 11. 11. proběhne v salonku školní jídelny tradiční podzimní gastronomická slavnost a to ...

15. 10. 2021


Evropský den jazyků 2021

Dne 20.9.2021 se zúčastnily třídy HC3, HC4 a CR4 Evropského dne jazyků v Plzni. Studenti se zúčastnili jak anglického, tak německých seminářů. ...

5. 10. 2021


Naučná stezka Vodní hamr…

Na čtvrtek 30. září připravili žáci 2. a 3. ročníku cestovního ruchu program pro 51. MŠ a MŠ Malý Svět u Vodního hamru ...

4. 10. 2021


Burza učebnic

Dne 21. 9. 2021 v 7:10 – 7:50 poskytne škola prostory pro burzu učebnic. Účast je dobrovolná. Pro ty, kteří budou chtít prodat/koupit své učebnice, ...

18. 9. 2021


První zářijový týden

První zářijový týden v novém školním roce se nesl ve znamení kurzů a exkurzí. Studenti prvních ročníků zahájili ...

5. 9. 2021