Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy

DRUHÉ KOLO

přijímacího řízení

  1. pro přijímání do prvních ročníků studijních oborů Hotelnictví, Podnikání (denní i distanční) a učební obor Kuchař-číšník.
    Přijímací zkoušky se ve druhém kole nekonají.
    Přihlášky se všemi náležitostmi odevzdávejte, prosím, do 30. června 2021 osobně na sekretariát od pondělí do pátku mezi 7:30 a 14:00 hod nebo prostřednictvím České pošty.
  2. pro přijímání do prvního ročníku studijního oboru Cestovní ruch. Přijímací zkoušky se ve druhém kole nekonají. Přihlášky se všemi náležitostmi odevzdávejte, prosím, do 9. června 2021 osobně na sekretariát od pondělí do pátku mezi 7:30 a 14:00 hod nebo prostřednictvím České pošty.

V Plzni dne 3. června 2021

Mgr. Jana Linhartová
ředitelka školy

Aktuality a akce školy

První zářijový týden

První zářijový týden v novém školním roce se nesl ve znamení kurzů a exkurzí. Studenti prvních ročníků zahájili ...

5. 9. 2021


Studenti na letních…

V létě letošního roku naši studenti 2. a 3. ročníku vykonávali či stále vykonávají praxi v různých českých i zahraničních resortech, která je pro ně možná díky spolupráci ...

25. 8. 2021


Kurzy v září

V září 2021 čekají na naše studenty dva kurzy, kurz adaptační a kurz turisticko-vodácký. Adaptační kurz je určen pro studenty 1. ...

16. 8. 2021


Novinky ve škole

Prázdniny jsou doba, která díky nepřítomnosti studentů ve škole umožňuje provádět různé opravy a vylepšení. Na tom se nic ...

9. 8. 2021


Příměstské tábory 2021

Naše studentky a studenti oboru Cestovní ruch-animátor se zúčastnili příměstských táborů konaných na naší škole jako animátoři v rámci své studijní praxe. Příměstské tábory se ...

27. 7. 2021


Závěrečné zkoušky

Na přelomu června a července skládali studenti závěrečných ročníků oboru kuchař-číšník ústní a praktické ...

6. 7. 2021


Zakončení školního roku

Na závěr letošního školního roku se uskutečnily výlety s třídními učiteli a školní výlet do Škodalandu v Plzni. V pondělí 28. června se různé třídy účastnily výletů na ...

1. 7. 2021


Předávání vysvědčení

Dne 30. června se bude předávat studentům vysvědčení. Tento rok byl jak pro studenty, tak pro učitele a zaměstnance školy velmi náročný, proto bychom jim ...

25. 6. 2021


Soutěž pro studenty -…

Naše škola si na prázdniny přichystala soutěž pro studenty s tématem "Léto 2021." Vyfoťte maximálně tři snímky krajiny, kterou jste ...

24. 6. 2021