Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Na základě § 59, § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka školy

DRUHÉ KOLO

přijímacího řízení

  1. pro přijímání do prvních ročníků studijních oborů Hotelnictví, Podnikání (denní i distanční) a učební obor Kuchař-číšník.
    Přijímací zkoušky se ve druhém kole nekonají.
    Přihlášky se všemi náležitostmi odevzdávejte, prosím, do 30. června 2021 osobně na sekretariát od pondělí do pátku mezi 7:30 a 14:00 hod nebo prostřednictvím České pošty.
  2. pro přijímání do prvního ročníku studijního oboru Cestovní ruch. Přijímací zkoušky se ve druhém kole nekonají. Přihlášky se všemi náležitostmi odevzdávejte, prosím, do 9. června 2021 osobně na sekretariát od pondělí do pátku mezi 7:30 a 14:00 hod nebo prostřednictvím České pošty.

V Plzni dne 3. června 2021

Mgr. Jana Linhartová
ředitelka školy

Aktuality a akce školy

Olympiáda AHCR 2021

Dne 18.6. se na naší škole uskutečnila školní olympiáda, při které jednotlivé třídy i učitelský sbor bojovaly o ...

dnes


Přednáška Nový Zéland

Dnes v 18:00 proběhne online přednáška prostřednictvím platformy ZOOM. Účastníci se dozví mnoho zajímavých informací od ...

16. 6. 2021


Druhé kolo přijímacího…

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 Na základě § 59, § 60 odst. 1 ...

3. 6. 2021


Návrat studentů do školy

Dne 24.5. bylo umožněno studentům středních škole vrátit se k prezenčnímu studiu. Výuka se rozběhla v plném proudu, což byla po téměř roce ...

6. 6. 2021


Inzerát na pozici…

Pro start Vaší nové kariéry nás neváhejte kontaktovat tel.: 377 381 141 nebo zašlete živototpis na info@hotelovka-plzen.cz ...

31. 5. 2021


Praktické vyučování -…

Po návratu do škol se studenti prvního a druhého ročníku oboru cestovní ruch pustili do tvorby animačních programů. Jak tato výuka ...

28. 5. 2021


Zájem o plzeňskou Akademii…

Hotelnictví zažívá vinou pandemie těžké časy, přesto ale zájem o studium na plzeňské soukromé střední škole zaměřené na ...

28. 5. 2021


Pivovar Raven

Plzeňské pivo nemusí pocházet jen z Plzeňského Prazdroje. Studenti oboru podnikání se zaměřili na místní řemeslný pivovar RAVEN a ...

24. 5. 2021


Výsledky 1. kola…

Dnes, 19. 5. 2021, byly vyhlášeny výsledky přijímacího řízení. Najdete je v přiložených souborech pod textem. Zápis ke studiu ...

19. 5. 2021