Jak jsme v době koronavirové trénovali průvodcovství

16. června 2020 v 7.45 jsme se se žáky prvních a druhých ročníků sešli u vstupu do haly Hlavního nádraží v Plzni. V 8.00 jsme nastoupili do autobusu a vyrazili směrem na Blatno u Jesenice. V Plasích skončila trasa autobusu a přestoupili jsme na vlak, který nás odvezl do Blatna u Jesenice, kde jsme vystoupili a vyrazili směr Žihle. Během našeho pochodu jsme se zastavili na spoustě zajímavých místech, kde si každý žák připravil krátké povídání o daném místě.

V Tisu u Blatna jsme se zastavili v hostinci, kde byla možnost si sednout, občerstvit se a načerpat síly na další pochod.

A co jsme cestou viděli? Například Odlezelské jezero, Tiské mokřady, Tis u Blatna, Kemp Sklárna, kde se konají školy v přírodě, Skalní útvary Bába a Dědek a spoustu dalších zajímavých míst.

V 16.45 jsme dorazili do cíle, za který bylo určeno nádraží v Žihli, kde je památník transportu smrti, jelikož Žihle je blízko hranic s Německem, takže patřila do Sudet.

V 16.59 jsme nastoupili do vlaku směrem na Plzeň. V Plasích se opět přestupovalo na autobus, který nás dovezl na plzeňské Hlavní nádraží v 17.54.

Studenti si naplánovali dopravu a připravili harmonogram akce, itinerář, plán trasy, ceník a informace ke všem zajímavým místům na trase i v okolí.

Výlet byl zajímavý a dozvěděli jsme se spoustu nových informací.

Vladimír Mlnařík HC2

Aktuality a akce školy

Příměstské tábory 2021

Naše studentky a studenti oboru Cestovní ruch-animátor se zúčastnili příměstských táborů konaných na naší škole jako animátoři v rámci své studijní praxe. Příměstské tábory se ...

27. 7. 2021


Závěrečné zkoušky

Na přelomu června a července skládali studenti závěrečných ročníků oboru kuchař-číšník ústní a praktické ...

6. 7. 2021


Zakončení školního roku

Na závěr letošního školního roku se uskutečnily výlety s třídními učiteli a školní výlet do Škodalandu v Plzni. V pondělí 28. června se různé třídy účastnily výletů na ...

1. 7. 2021


Předávání vysvědčení

Dne 30. června se bude předávat studentům vysvědčení. Tento rok byl jak pro studenty, tak pro učitele a zaměstnance školy velmi náročný, proto bychom jim ...

25. 6. 2021


Soutěž pro studenty -…

Naše škola si na prázdniny přichystala soutěž pro studenty s tématem "Léto 2021." Vyfoťte maximálně tři snímky krajiny, kterou jste ...

24. 6. 2021


Olympiáda AHCR 2021

Dne 18.6. se na naší škole uskutečnila školní olympiáda, při které jednotlivé třídy i učitelský sbor bojovaly o ...

21. 6. 2021


Přednáška Nový Zéland

Dnes v 18:00 proběhne online přednáška prostřednictvím platformy ZOOM. Účastníci se dozví mnoho zajímavých informací od ...

16. 6. 2021


Druhé kolo přijímacího…

VYHLÁŠENÍ DRUHÉHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 Na základě § 59, § 60 odst. 1 ...

3. 6. 2021


Návrat studentů do školy

Dne 24.5. bylo umožněno studentům středních škole vrátit se k prezenčnímu studiu. Výuka se rozběhla v plném proudu, což byla po téměř roce ...

6. 6. 2021